eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2019
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dziecko z cukrzycą typu 1 w świadomości studentów pielęgniarstwa

Anna Ławnik
1
,
Anna Pańczuk
1
,
Zofia Kubińska
1

1.
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland
Data publikacji online: 2019/04/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Cukrzyca z racji częstości występowania i szybkiego wzrostu liczby nowych zachorowań została uznana za epidemię XXI wieku. Szacuje się, że aktualnie w Polsce choruje ponad 3 mln ludzi. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wiedza społeczeństwa na temat cukrzycy jest zbyt mała i niewystarczająca. Celem pracy było zbadanie i przedstawienie wiedzy ogólnej i specjalnej studentów pielęgniarstwa na temat cukrzycy typu 1 z uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz umiejętności umożliwiających pomoc choremu dziecku.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród studentów kierunku pielęgniarstwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W badaniach zastosowano autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki
Badani ocenili, iż posiadają podstawową wiedzę na temat cukrzycy typu 1, a jednocześnie są chętni ją pogłębić. Przyznają, że dziecko z cukrzycą typu 1 wymaga szczególnego wsparcia, dlatego personel medyczny, pedagodzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu cukrzycy typu 1.

Wnioski
Badani studenci w zdecydowanej większości posiadają podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające pomoc dziecku z cukrzycą typu 1 oraz znają potrzeby chorego dziecka. Zdrowotne znaczenie aktywności fizycznej w życiu dziecka z cukrzycą typu 1 jest znane badanym w mniejszym zakresie. Badani studenci zgłaszają chęć poszerzenia swojej wiedzy na temat cukrzycy typu 1.Background
Diabetes, due to its prevalence and the rapid increase in the number of new incidences, has been recognized as an epidemic of the 21st century. It is estimated that over 3 million people in Poland currently suffer from this disease. According to the Ministry of Health, the knowledge of the society about diabetes is too little and insufficient. The aim of the study was to investigate and present general and expert knowledge of nursing students about type 1 diabetes, taking into account the needs of a child and the specialist skills required to care for diabetic children.

Material and methods
The study was conducted among the students of nursing at Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. A questionnaire designed by the author was used in this study.

Results
The respondents reported that they possess basic knowledge about type 1 diabetes and at the same time are willing to learn more. They recognize that a child with type 1 diabetes requires special support, therefore medical personnel, educators and physical education teachers should have relevant knowledge and skills about care for type 1 diabetic children.

Conclusions
The majority of the students surveyed had a basic knowledge and skills enabling them to provide assistance to children with type 1 diabetes and are familiar with their needs. The significance of physical activity in the life of a child with type 1 diabetes was known to a lesser extent. The students surveyed are willing to broaden their knowledge about type 1 diabetes.

słowa kluczowe:

cukrzyca, dziecko, opieka

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe