eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Dziedzictwo psychiatrii i psychologii w programie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Bohdan Tadeusz Woronowicz
1

1.
Akmed, Consultation Centre, Warsaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (2): 161-198
Data publikacji online: 2020/10/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wspólnota Anonimowych Alkoholików (AA) jest jedną z form samopomocy dla osób z zaburzeniami używania alkoholu (AUD). W Polsce pierwsza grupa AA powstała w 1974 r., a obecnie działa ok. 2800 takich grup.

Celem artykułu jest przedstawienie Wspólnoty AA jako jednej z form wspierania osób z zaburzeniami używania alkoholu, zapoznanie z jej historią, programem i podstawowymi założeniami, ukazanie roli lekarzy i psychologów w jej rozwoju oraz zaprezentowanie wyników badań nad skutecznością zarówno uczestnictwa we Wspólnocie, jak i w profesjonalnej terapii wykorzystującej doświadczenia i program Wspólnoty w ramach modelu Minnesota.

Alcoholics Anonymous (AA) is a form of mutual self-help for those with alcohol use disorders (AUD). The first AA group in Poland was established in 1974. Today, 2800 AA groups meet throughout Poland.

The goal of this article is to present AA Fellowship as one of the forms of support for those with alcohol use disorders and to acquaint others with its history, program, and basic principles. The author also examines the role of physicians and psychologists as it has developed and presents the results of research both on the effectiveness of involvement in AA Fellowship and on professional therapy using the AA program in work within the Minnesota Model.
słowa kluczowe:

alkoholizm, Anonimowi Alkoholicy, model Minnesota, leczenie uzależnienia, program Dwunastu Kroków

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.