eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2012
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Funkcjonowanie społeczne osób w podeszłym wieku z przetoką jelitową

Lucyna Gacek
,
Grażyna Bączyk
,
Beata Skokowska
,
Anna Bielawska
,
Dorota Bernard
,
Monika Pyszczorska
,
Jadwiga Pieścikowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 4: 131-137
Data publikacji online: 2012/12/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wyłonienie stomii jelitowej jest okaleczeniem trudnym do zaakceptowania przez samego chorego, zwłaszcza w wieku podeszłym, które wpływa na funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia. Poznanie obszarów deficytu w samoopiece seniorów ze stomią powinno się przyczynić do ich wyeliminowania i wprowadzenia ukierunkowanych działań podejmowanych przez personel me-dyczny, rodzinę i grupy wsparcia, a w konsekwencji do poprawy funkcjonowania osób starszych w życiu codziennym.

Creation of intestinal fistula is injury difficult for accepting by patient, especially in the old age, having the influence on functioning in all fields of his life. The knowing the fields of deficit in seniors selfservice should contribute to their elimination and introduction of steered working, undertaken by medical staff, family and the groups of the support, aiming to the improvement of functioning older persons in their everyday life.
słowa kluczowe:

przetoka jelitowa, podeszły wiek, funkcjo­nowanie społeczne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.