eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2011
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Gdy zawiedzie profilaktyka... Odleżyny – problem nie tylko szpitalny

Joanna M. Stafiej
,
Maria T. Szewczyk

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 171-174
Data publikacji online: 2011/11/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Odleżyna należy do ran przewlekłych i występuje u pacjentów długotrwale unieruchomionych. Może się rozwinąć w ciągu zaledwie kilku godzin, leczenie nie zawsze przynosi efekty, a współistniejące zakażenie zwiększa ryzyko śmierci.

Cel pracy : Przedstawienie przypadku całkowitego wygojenia rany odleżynowej V stopnia w warunkach domowych i mimo złego rokowania, przy zastosowaniu leczenia zachowawczego.

Rana odleżynowa V stopnia u chorej obciążonej dużym ryzykiem wystąpienia odleżyn (9 pkt w skali Braden i 10 pkt w skali Norton) leczonej zachowawczo z zastosowaniem implantów i opatrunków nowej generacji. Uzyskano całkowite wygojenie rany po 6 tygodniach. Stosowanie opatrunków nowej generacji daje szansę na szybsze i skuteczniejsze leczenie ran odleżynowych.

Pressure ulcer is considered a chronic wound and is found in patients requiring long-term bed care. It can develop in just a few hours, the treatment is not always successful and the accompanying infection increases the risk of death.

Aim : Presenting a case of complete recovery from a grade V decubitus wound in home treatment despite bad prognosis and with employing conservative care. Grade V decubitus wound in a patient at high risk of developing bedsores (9 points in Braden scale and 10 points in Norton scale) treated conservatively with use of new generation dressing. Wound healed completely after 6 weeks. Application of new generation dressing and implants allows for faster and more successful treatment of decubitus wounds.
słowa kluczowe:

owrzodzenie odleżynowe, rana przewlekła, opatrunek, implant, opieka

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe