eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Grelina w surowicy krwi pacjentów leczonych stacjonarnie odwykowo z powodu uzależnienia od alkoholu – badanie wstępne

Damian Czarnecki
1
,
Marcin Ziółkowski
1
,
Jacek Budzyński
2
,
Barbara Góralczyk
3
,
Ewa Żekanowska
3

1.
Department of Preventive Nursing, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland
2.
Department of Vascular and Internal Diseases, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland
3.
Department of Pathophysiology, Faculty of Pharmacy, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (3): 253-274
Data publikacji online: 2020/12/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Grelina jest peptydem oreksygenicznym, wytwarzanym głównie w błonie śluzowej żołądka, który zwiększa głód pokarmu i prawdopodobnie substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. Celem badania była ocena stężenia greliny we krwi u osób uzależnionych od alkoholu leczonych stacjonarnie odwykowo.

Materiał i metody
Stężenie greliny we krwi badano dwukrotnie u 67 pacjentów uzależnionych od alkoholu – na początku badania i po czterech tygodniach abstynencji alkoholowej oraz u 61 osób nieuzależnionych od alkoholu (grupa kontrolna). U wszystkich uczestników badania oceniono parametry kliniczne, biochemiczne i stanu odżywienia.

Wyniki
Na początku badania stężenie greliny we krwi było istotnie niższe u osób z badanej grupy niż z grupy kontrolnej. Podczas czterech tygodni terapii uzależnienia od alkoholu stężenie greliny u pacjentów wzrosło. Niezależnie od wzrostu stężenia greliny nie stwierdzono nasilenia głodu alkoholu ani istotnych zmian głodu pokarmowego. Zmianom stężenia greliny towarzyszył wzrost wskaźnika masy ciała (BMI) i obwodu mięśnia środkowego jako wskaźnika odżywienia białkowego.

Omówienie
Potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić znaczenie kliniczne odwrotnych zależności między stężeniem greliny we krwi a stanem odżywienia pacjentów uzależnionych od alkoholu.

Wnioski
Wydaje się, że stężenie greliny całkowitej we krwi nie jest bezpośrednio związane z głodem alkoholu, lecz raczej z intensywnością spożywania alkoholu i stanem odżywienia osób uzależnionych od alkoholu.Introduction
Ghrelin is an orexigenic peptide produced mainly in gastric mucosa that may increase food hunger and likely psychoactive substance, including alcohol, craving. The aim of the study was to estimate blood ghrelin concentration in alcohol-dependent patients (ADP) treated in addiction inpatient centres.

Material and methods
Blood ghrelin concentration was examined twice in 67 alcoholics at the beginning of the study and after four weeks of alcohol abstinence, and in 61 social drinkers (control group) at the beginning of the study. Clinical, biochemical and anthropometric parameters of nutritional status were determined in all the study participants.

Results
At the beginning of the study, ghrelin blood concentration was significantly lower in the studied persons than those from the control group. The ghrelin concentration in alcohol-dependent patients during four-week therapy increased. The independently to changes of ghrelin concentration alcohol craving did not increase and hunger remained stable. These changes of ghrelin were accompanied by an increase in body mass index (BMI) and mid muscle circumference as state of protein nutrition.

Discussion
Further studies are needed to explain the clinical importance of the reverse relationships between blood ghrelin concentration and nutritional status in alcohol-dependent patients.

Conclusions
The concentration of endogenus ghrelin in blood probably does not seem to be associated with alcohol craving but only with the intensity of drinking and alcohol-dependent patients’ nutritional status.

słowa kluczowe:

alkohol, uzależnienie, grelina, zmienne kliniczne, zmienne antropometryczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.