eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2013
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Hiperalgezja opioidowa – praktyczny problem w terapii bólów u chorych na nowotwory

Michał Walter Magiera, Leszek Strzelecki

Medycyna Paliatywna 2013; 5(3): 88–92
Data publikacji online: 2013/11/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Powikłaniem leczenia bólów u chorych na nowotwory za pomocą opioidów może być wystąpienie hiperalgezji opioidowej. Zjawisko to polega na paradoksalnym pojawieniu się bólu lub nasileniu jego objawów podczas stosowania opioidowych leków przeciwbólowych. Hiperalgezja opioidowa wiąże się ze zmianami konformacji receptorów opioidowych. W niniejszej pracy przedstawiono na podstawie piśmiennictwa 6 mechanizmów powstawania tego zjawiska. Są to: pobudzenie receptorów NMDA, desensytyzacja receptorów opioidowych, działanie dynorfiny A, zstępująca kontrola impulsów bólowych związana z aktywacją komórek on-off, zwiększenie poziomu cAMP oraz zmiany genetyczne polegające na zastąpieniu metioniny przez walinę wpływające na neurotransmisję dopaminy lub noradrenaliny. W dalszej części przedstawiono proponowane metody leczenia hiperalgezji opioidowej.

A complication of the opioid-based treatment of pain in patients with a cancer could be opioid-induced hyperalgesia. This phenomenon is paradoxical occurrence of pain or exacerbation of pain during the use of opioid analgetics. Opioid-induced hyperalgesia is associated with changes in the conformation of the opioid receptors. In this paper based on the literature presens 6 mechanisms of this phenomenon. These are: stimulation of NMDA receptors, opioid receptors desensitization, the effect of dynorphin A, descending impulse control pain associated with activation of On-Off cells, increasing the level of cAMP and genetic changes involving the substitution of methionine by valine affecting neurotransmission of dopamine/norepinephrine. In the following section describes the proposed method of treatment of opioid-induced hyperalgesia.
słowa kluczowe:

hiperalgezja opioidowa, ból nowotworowy

referencje:

Jarosz J. Standardy leczenia bólów nowotworowych. W: Leczenie bólów nowotworowych. Jarosz J (red.). Anmedia, Warszawa 2009; 21-29.

Zajączkowska R, Krajnik M, Woroń J i wsp. Leczenie bólu u pacjentów z terminalną niewydolnością narządową. Terapia 2011; 10 (263): 19-30.

Hilgier M. Czym dysponujemy? W: O bólu do bólu. Hilgier M. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008; 145-164.

Żylicz Z, Krajnik M. Leczenie bólu opornego na opioidowe leki przeciwbólowe. Terapia 2011; 10 (263): 31-34

Teuteberg WG. Opioid-induced hyperalgesia. EPERC, Fast Fact and Concepts 2008; 142: 1-2.

Silverman SM. Opioid induced hyperalgesia: clinical implications for the pain practitioner. Pain Physician 2009; 12: 679-684.

. Lee M, Silverman SM, Hansen H i wsp. A comprehensive review of opioid-induced hyperalgesia. Pain Physician 2011; 14: 145-161.

Juni AN. Prevalence of opioid induced hyperalgesia. In: Morphine hyperalgesia: Contribution of opioid receptors, dosing regimen, and gonadal hormones. A disertation for the degree of Doctor of Philosophy The City University of New York, New York 2008; 13-18.

Tompkins DA, Campbell CM. Opioid-induced hyperalgesia: clinically relevant or extraneous research phenomenon? Curr Pain Headache Rep 2011; 15: 129-136.

Żylicz Z, Krajnik M. Hiperalgezja opioidowa jako problem w leczeniu bólu. Mechanizmy powstawania, rozpoznanie i leczenie. Med Paliat Prakt 2007; 1: 16-23.

Koppert W. Opioid-induced hyperalgesia–Pathophysiology and clinical relevance. Acute Pain 2007; 9: 21-34.

Akarsu M, Tuncer S, Reisli R, Otelciog˘lu S. The role of magnesium in preventing postoperative hyperalgesia. Agri 2012; 24: 15-22.

Kotlińska J, Rafalski P. Nocyceptyna/orfanina FQ (N/OFQ) – opioid, antyopioid czy neuromodulator? Postepy Hig Med Dosw 2004; 58: 209-215.

Orońska A. Działania niepożądane opioidów. Med Paliat Prakt 2008; 2: 155-163.

Żylicz Z. Hiperalgezja wywołana opioidami leczona małymi dawkami naloksonu. Pol Med Paliat 2004; 3: 67-69.

Żylicz Z, Mercadante S. Czy jest wystarczająco dużo dowodów, aby zalecać kojarzone stosowanie opioidów? Czy jeden plus jeden tworzy dwa czy może więcej? Med Paliat Prakt 2010; 4: 111-118.

Negus SS, Bidlack JM, Mello NK i wsp. Delta opioid antagonist effects of buprenorphine in rhesus monkeys. Behav Pharmacol 2002; 13: 557-570.

Dzierżanowski T, Ciałkowska-Rysz A. Buprenorfina w leczeniu bólu przewlekłego – przegląd aktualnych doniesień. Med Paliat 2011; 2: 62-75.

Dzierżanowski T, Ciałkowska-Rysz A. Ból neuropatyczny u pacjentów objętych opieką paliatywną. Med Paliat 2010; 2: 57-66.

Dzierżanowski T, Ciałkowska-Rysz A. Oksykodon – lek pierwszego rzutu w leczeniu silnego bólu nowotworowego. Med Paliat 2010; 3: 123-131.

van Dorp EL, Kest B, Kowalczyk B i wsp. Morphine-6-glucuronide induces hyperalgesic responses to experimental heat pain in mice and healthy volunteers. Anesthesiology 2009; 110: 62-76.

Kotlińska-Lemieszek A, Bączyk E, Ciałkowska-Rysz A. Morfina w leczeniu bólu u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową. Czy dobrze znamy ten lek? Jak go bezpiecznie stosować? Med Paliat 2010; 2: 67-80.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe