eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2013
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Hiperalgezja opioidowa – praktyczny problem w terapii bólów u chorych na nowotwory

Michał Walter Magiera, Leszek Strzelecki

Medycyna Paliatywna 2013; 5(3): 88–92
Data publikacji online: 2013/11/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Powikłaniem leczenia bólów u chorych na nowotwory za pomocą opioidów może być wystąpienie hiperalgezji opioidowej. Zjawisko to polega na paradoksalnym pojawieniu się bólu lub nasileniu jego objawów podczas stosowania opioidowych leków przeciwbólowych. Hiperalgezja opioidowa wiąże się ze zmianami konformacji receptorów opioidowych. W niniejszej pracy przedstawiono na podstawie piśmiennictwa 6 mechanizmów powstawania tego zjawiska. Są to: pobudzenie receptorów NMDA, desensytyzacja receptorów opioidowych, działanie dynorfiny A, zstępująca kontrola impulsów bólowych związana z aktywacją komórek on-off, zwiększenie poziomu cAMP oraz zmiany genetyczne polegające na zastąpieniu metioniny przez walinę wpływające na neurotransmisję dopaminy lub noradrenaliny. W dalszej części przedstawiono proponowane metody leczenia hiperalgezji opioidowej.

A complication of the opioid-based treatment of pain in patients with a cancer could be opioid-induced hyperalgesia. This phenomenon is paradoxical occurrence of pain or exacerbation of pain during the use of opioid analgetics. Opioid-induced hyperalgesia is associated with changes in the conformation of the opioid receptors. In this paper based on the literature presens 6 mechanisms of this phenomenon. These are: stimulation of NMDA receptors, opioid receptors desensitization, the effect of dynorphin A, descending impulse control pain associated with activation of On-Off cells, increasing the level of cAMP and genetic changes involving the substitution of methionine by valine affecting neurotransmission of dopamine/norepinephrine. In the following section describes the proposed method of treatment of opioid-induced hyperalgesia.
słowa kluczowe:

hiperalgezja opioidowa, ból nowotworowy

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe