eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Inicjacja alkoholowa i zaburzenia związane z używaniem alkoholu w ósmej dekadzie życia: opis przypadku

Soumya S. Patil
1
,
Swarna B. Nayok
1
,
Sathyanarayana M. Thimmaiah
1
,
Dhanashree Akshatha H.S.
1

1.
Department of Psychiatry, Sri Siddhartha Medical College and Hospital, Tumakuru, Karnataka, India
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (4): 363-368
Data publikacji online: 2021/04/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Zaburzenia związane z używaniem alkoholu (AUD) u osób w podeszłym wieku są często niedostrzegane, chociaż ich występowanie w tej populacji waha się od 1,1% do 4,1%. Rozpoczęcie picia alkoholu w ósmej dekadzie życia należy jednak do rzadkości. W artykule opisano przypadek pacjenta, który zaczął pić w wieku 72 lat i w ciągu roku uzależnił się od alkoholu.

Opis przypadku
Pan P., u którego w Klinice Chirurgii zdiagnozowano łagodny przerost gruczołu krokowego i nadciśnienie, został skierowany na leczenie uzależnienia od alkoholu. Miał 74 lata i dopiero 2 lata wcześniej zaczął pić (whisky) z powodu nudy. Pod wpływem alkoholu zmniejszały się drżenia posturalne i ruchowe, które towarzyszyły mu od 30 lat. Zaczął pić za namową kolegów – początkowo po 30 mg alkoholu raz w miesiącu. Szybko jednak (w ciągu roku) na skutek rozwoju tolerancji na alkohol zaczął pić 2–3 razy w tygodniu po 60 mg. Pomagało mu to zmniejszyć nudę i opanować drżenia. Ostatni raz pił 20 dni przed konsultacją, nie wykazywał jednak żadnych objawów abstynencyjnych, poza niespecyficznymi problemami ze snem. W wywiadzie nie stwierdzono epizodów utraty przytomności, upadków, urazów głowy, zaburzeń pamięci, objawów depresji, dezorientacji i parkinsonizmu, dysfunkcji móżdżku, alkoholowej choroby wątroby ani neuropatii. Od 10–12 lat pan P. palił tytoń. Miał słabą motywację do zaprzestania używania obu substancji – alkoholu i tytoniu.

Komentarz
Nuda i problemy zdrowotne spowodowały, że pacjent zaczął spożywać alkohol. Picie doprowadziło do zaburzeń związanych z używaniem alkoholu (AUD). Rozpoczęcie picia w wieku 72 lat i szybki rozwój tolerancji na alkohol pokazały, że problemy z używaniem alkoholu nie mają ograniczeń wiekowych.Introduction
Alcohol use disorder (AUD) in the geriatric population is often missed although the prevalence ranges from 1.1% to 4.1%. However, the first drink in the eighth decade of life is rare. Here we report a patient who started drinking at 72 years of age and developed dependence within a year.

Case description
Mr P. was referred for alcohol dependence treatment from the Department of Surgery, diagnosed with benign prostatic hyperplasia and hypertension. He was 74 years old and had started drinking alcohol (whiskey) only in the last 2 years due to boredom. He also had suffered from postural and action tremors for the last 30 years, which decreased on drinking. Initially starting with 30 mg of alcohol once in a month due to peer pressure, he quickly developed tolerance within 1 year, requiring 60 mg about 2 to 3 times/week. It helped to reduce his boredom and tremors. At the time of our interview, his last drink was 20 days ago and he showed no withdrawal symptoms apart from non-specific sleep problems. There was no history of blackouts, falls, head injury, memory disturbances, syndromal depression, disorientation and parkinsonism, cerebellar dysfunction, alcoholic liver disease or neuropathy on examination. He also smoked tobacco for the last 10-12 years and his motivation to quit both (alcohol and tobacco) was poor.

Commentary
Boredom and health issues led to the onset of alcohol use in our patient. This further progressed to AUD. The onset at 72 years and rapid tolerance shows us that alcohol use problems have no age limits.

słowa kluczowe:

alkohol, uzależnienie od alkoholu, osoby starsze, późny początek, zaburzenia związane z używaniem alkoholu

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe