eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ja cielesne a ryzyko zakupoholizmu

Joanna Sylwia Światła
1
,
Grażyna Dolińska-Zygmunt
1

1.
Institute of Psychology, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław, Poland /Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (3): 175-196
Data publikacji online: 2019/12/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Do tej pory nie przeprowadzono żadnych badań określających związek Ja cielesnego z zakupoholizmem. Niewiele jest też badań dotyczących kompulsywnego kupowania. Głównym celem badań własnych było ustalenie i analiza związku Ja cielesnego z ryzykiem zakupoholizmu wśród kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości oraz określenie, który komponent Ja cielesnego najsilniej przyczynia się do ryzyka zakupoholizmu.

Materiał i metody
W badaniach uczestniczyło 220 osób: 111 kobiet i 109 mężczyzn, w wieku 20–35 lat. Do analizy wykorzystano Skalę Zachowań Zakupowych Ogińskiej-Bulik oraz Kwestionariusz Ja Cielesnego Sakson-Obady.

Wyniki
Potwierdzono związek Ja cielesnego z ryzykiem uzależnienia od zakupów. Najwyższą korelację aspektów Ja cielesnego z ryzykiem zakupoholizmu można zauważyć w grupie mężczyzn. Najsilniej z zachowaniami zakupowymi będzie wiązała się siła funkcjonowania Ja cielesnego. Wyróżniono predyktory zakupoholizmu.

Omówienie
Badania dokumentują związek Ja cielesnego z ryzykiem zakupoholizmu. Im więcej nieprawidłowości w zakresie Ja cielesnego (słabe Ja cielesne), tym wyższe ryzyko zakupoholizmu. Zaburzenia w doznawaniu, interpretacji i regulacji doznań sprzyjają podejmowaniu aktywności zakupowej.

Wnioski
Wyniki badań pozwoliły na potwierdzenie założeń związku Ja cielesnego z ryzykiem zakupoholizmu (silniejszego dla mężczyzn). Siła funkcjonowania Ja cielesnego najsilniej będzie wiązała się z kompulsywnym kupowaniem. Interwencje profilaktyczne i psychoterapeutyczne powinny być ukierunkowane na wzmacnianie siły funkcji Ja cielesnego oraz budowę pozytywnego stosunku emocjonalnego do własnego ciała.Introduction
Currently there have been no studies about the relationship between body self and shopaholism and there has been little research on compulsive buying. The main goal of our study was to establish and analyse the relationship between the body self and the risks of shopaholism among women and men in early adulthood and determining which component of the body self presents the strongest shopaholism risk factor.Currently there have been no studies about the relationship between body self and shopaholism and there has been little research on compulsive buying. The main goal of our study was to establish and analyse the relationship between the body self and the risks of shopaholism among women and men in early adulthood and determining which component of the body self presents the strongest shopaholism risk factor.

Material and methods
The study participants were 111 women and 109 men (220 total participants) from 20 to 35 years of age. Ogińska-Bulik’s Scale of Shopping Behaviour and Sakson-Obada’s Body Self Questionnaire were used for data analysis.

Results
The relationship between the body self and the risk of shopping addiction was confirmed. The highest correlation between the aspects of the body self and the risks of shopaholism can be seen in the men’s group. The strength of the body self functioning is most clearly linked with shopping behaviour. The predictors of shopaholism were distinguished.

Discussion
The relationship of the body self to the risks of shopaholism is documented. The more irregularities in the field of the body self (weak body self) the higher the risk of shopaholism. Disturbances in experiencing, interpreting and regulating sensations are conducive to engaging in shopping activity.

Conclusions
The results confirmed the assumptions of the relationship of body self with risks of shopaholism (stronger for men). The strength of the functioning of the body self is most strongly associated with compulsive buying. Preventive and psychotherapeutic interventions should be aimed at strengthening the body self and building a positive emotional relation to body.

słowa kluczowe:

Ja cielesne, uzależnienie behawioralne, kupowanie kompulsywne, zakupoholizm

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe