eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Krystyna Klimaszewska
,
Elżbieta Krajewska-Kułak
,
Dorota Kondzior
,
Krystyna Kowalczuk
,
Barbara Jankowiak

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Dyskopatia odcinka lędźwiowego kręgosłupa nieuchronnie prowadzi do obniżenia jakości życia. Zmniejszenie dysfunkcji kręgosłupa
w stopniu umożliwiającym prowadzenie normalnego trybu życia rodzinnego, towarzyskiego i zawodowego należy do podstawowych
zadań leczniczych i pielęgnacyjnych.

Cel pracy. Celem pracy była ocena, w jakim stopniu skuteczność działania przeciwbólowego w zespołach bólowych kręgosłupa wpływa
na jakość wykonywanej pracy zawodowej.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 156 losowo wybranych osób z zespołem bólowym kręgosłupa odcinka lędźwiowego.
Badania wykonano w 2009 roku. Narzędziami badawczymi były skala Back Pain Function Scale (BPFS) oraz skala Oswestry Disability
Index
(ODI) oceniająca jakość życia pacjentów z bólami krzyża.

Wyniki. W badaniu udział wzięło 156 osób. Z grupy badawczej 94 osoby posiadały wykształcenie średnie. Wśród objawów klinicznych
dominowały bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej (106 osób), a 66 osób stwierdziło, że wysiłek nasila ból, kiedy wykonują pracę w ruchu
bądź siedzącą. Wśród pacjentów przyjmujących leki przeciwbólowe tylko dla 14,74% (23 osoby) możliwa jest całkowita eliminacja bólu.

Wnioski. Podczas wykonywania pracy w ruchu bądź pracy siedzącej ból się nasila, ale większość ankietowanych (45,51%) może samodzielnie
funkcjonować w życiu codziennym.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 47–54

Introduction. Discopathy of lumbar spine ineluctable give rise to reduce life quality. Reduce spine dysfunction level enable to lead congenial
to normal sociable, professed and family life procedure belong to medicative and nursing care task.

Aim of the study
. Efficiency rating of action pain contrary in spine pain unit on work realize quality.

Material and methods. Delve was carry conducted among in 156 random people with lumbar spine pain unit. Research was carry trough in 2009
year. Researching instruments were Pain Function Scale (BPFS) and Oswestry Disability Index (ODI) scales rating patient life quality with back pain.
Results. In research takes part 156 people, where 94 people were possessors of secondary education. Among clinical effect dominated
pains in lumbar-back area (106 people) and 66 people said that effort intensify pain doing movement or sitting work. Among patients who
absorbed pain-killers, only for 23 people (14.74%) pain elimination is possible at all.

Conclusions. Effort intensify pain during doing movement or sitting work, but most of pollsters (45.51%) can function at daily life on their own.
Nursing Topics 2011; 19 (1): 47–54
słowa kluczowe:

dyskopatia lędźwiowa; jakość życia; ból

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe