eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
Editorial board
Amir Avan, Mashhad University of Medical Sciences, Iran, VU medisch centrum School of Medical Sciences: Amsterdam, Holandia
Gabriele Capurso, II Facoltà di Medicina, Sapienza University of Rome, Rome, Italy
prof. dr hab. med. Krzysztof Celiński, Klinika Gastroenterologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Lublin, Polska
prof. dr hab. med. Elżbieta Czkwianianc, Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii, Instytut CZMP, Łódź, Polska
prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Artur Dembiński, Katedra Fizjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
prof. dr hab. med. Jan Długosz, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Marek Dobosz, Oddział Chirurgii Ogólnej, COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp.z o.o., Gdańsk, Polska
dr hab. med. Marek Durlik, Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
dr n. med. Łukasz Durko, Euromed, Łódź, Polska
dr hab. med. Piotr Eder, Pracownia Endoskopii, Szpital św. Wojciecha, Poznań, Polska
Sebastien Gaujoux, Service de chirurgie pancréatique et hépato-biliaire, PMAD, Hopital Beaujon, Paris Diderot University, France
prof. dr hab. med. Jerzy Gil, Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce, Polska
prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz, Kliniki Gastroenterologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Marek Hartleb, Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice, Polska
Sven Petter Haugvik, Department of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz, Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
dr hab. med. Grażyna Jurkowska, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Paweł Lampe, Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne sląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice, Polska
dr hab. n. med. Michał Lipiński, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Wiktor Łaszewicz, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska
prof. dr hab. med. Tomasz Mach, Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
Jozsef Janos Maleth, Department of Gastroenterology, Bajcsy-Zsilinszky Hospital, Budapest, Hungary
prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Panas, Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Łódź, Polska
prof. Jean Morisset, Département de médecine, Service de gastroentérologie, Universite de Sherbrooke, Canada
Marko Murruste, Transplantation Centre, Tartu University Hospital, Estonia
prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, Zakład Patomorfologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Leszek Paradowski, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław, Polska
prof. Ljiljana Petronijevic, the Functional Diagnostics at University Clinical Center, University Clinical Center, Department of Gastroenterology, Belgrade, Serbia
Veit Phillip, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II, Technische Universität, München, Germany
prof. dr hab. med. Elżbieta Poniewierka, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław, Polska
Aldis Pukitis, Department of Internal Medicine, University of Latvia, Riga
Karl Quint, Founder of and Consultant at Quint Healthcare, Norymberga, Germany
prof. dr hab. med. Jarosław Reguła, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Onkologii, Warszawa, Polska
Chaim Reich, https://nyulangone.org/doctors/1194723791/chaim-b-reich, New York, USA
prof. dr hab. med. Grażyna Rydzewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
dr Fatih Saygili, Manisa Şehir Hastanesi şirketinde Gastroenteroloji Uzmanı, Manisa, Turkey
Alexander Schneider, Universitätsmedizin Mannheim, Germany
Kerstin Schuette, Medizinische Fakultät, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, Germany
prof. dr hab. med. Barbara Skrzydło-Radomańska, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska
Richard Szmola, National Institute of Oncology, Budapest, Hungary
prof. Davor Štimac, University Hospital Centre, Rijeka, Croatia
prof. dr hab. med. Maciej Świątkowski, Katedra i Kliniki Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum, UMK, Bydgoszcz, Polska
prof. dr hab. med. Roman Tomecki, Przychodnia Polskiej Fundacji Gastroenterologii,Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska
prof. dr hab. med. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Romuald Zabielski, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.