eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

KAMICA UKŁADU MOCZOWEGO U DZIECI – PROBLEM CYWILIZACYJNY

Beata Jurkiewicz
1
,
Joanna Katarzyna Samotyjek
1

1.
Clinic of Pediatric Surgery and Pediatric Urology, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw, Poland
Data publikacji online: 2018/01/24
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
W ciągu ostatnich 25 lat częstość występowania kamicy układu moczowego w populacji dziecięcej wzrosła dwukrotnie. Przyczyny zwiększonej zachorowalności nie są do końca wyjaśnione, ale uważa się, że mają na to wpływ różne czynniki: nieprawidłowe nawyki żywieniowe, dieta z dużą zawartością soli, niedostateczna podaż płynów, otyłość, nadciśnienie tętnicze, zanieczyszczenie środowiska oraz niekontrolowana podaż preparatów wielowitaminowych. Jednocześnie poprawa jakości i dostępności diagnostyki przyczyniły się do wzrostu wykrywalności kamicy. Populacja dziecięca narażona jest na wysokie ryzyko nawrotu choroby, dlatego zasadnicze znaczenie dla dzieci ma wybór takiej metody leczenia, która umożliwiłaby usunięcie złogów w sposób jak najmniej inwazyjny i jednoczenie skuteczny. Ponad 80% złogów wydalanych jest samoistnie i nie wymaga interwencji. Pozostałe złogi wymagają leczenia zachowawczego lub chirurgicznego. Wybór najwłaściwszej metody leczenia zależy od wielu czynników. Procedury zabiegowego leczenia kamicy u dzieci to ESWL, URSL, RIRS, PCNL oraz pielolitotomia techniką laparoskopową lub otwartą. Kamica układu moczowego u dzieci ze względu na coraz powszechniejsze występowanie jest poważnym interdyscyplinarnym problemem. Wymaga wnikliwego poznania przyczyn jej powstania, prowadzenia przez nefrologa i zastosowania skutecznego, efektywnego i jak najmniej inwazyjnego leczenia zabiegowego.

In the past 25 years, the incidence of urolithiasis in the paediatric population increased two-fold. The reasons for the increased morbidity are not completely clear, but it is believed that many different factors impact this situation including bad eating habits, salty diets, inadequate fluid intake, obesity, hypertension, environmental pollution or uncontrolled multivitamin intake. At the same time, improving diagnostics quality and its availability contributed to an increase in the detection of urolithiasis. The paediatric population is subject to high risk of disease recurrence; therefore, it is essential to choose a method of treatment that provides a stone removal in a minimally invasive but effective way. Over 80% of bladder stones are evacuated spontaneously and do not require surgical intervention. The remaining ones need conservative or surgical treatment. A choice of the most appropriate method depends on many factors. The procedures of surgical treatment of urolithiasis in children include ESWL, URSL, RIRS, PCNL and pyelolithotomy using a laparoscopic or open technique. Urolithiasis in children is a severe interdisciplinary problem because of its more common prevalence. Its formation requires a thorough recognition, proper treatment by a nephrologist and the use of efficient, effective and minimally invasive surgical procedure.
słowa kluczowe:

kamica układu moczowego, dzieci, ESWL, URSL

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.