eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Kierunki edukacji zdrowotnej rodzin chorych po udarze niedokrwiennym mózgu w profilaktyce wtórnej

Kazimiera Hebel
,
Małgorzata Lesińska-Sawicka
,
Monika Waśkow

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Udar mózgu stanowi w Polsce główną przyczynę niepełnosprawności osób powyżej 40. roku życia. Opieka rodziny nad osobą przewlekle
chorą i niepełnosprawną jest zasadniczą formą pomocy tym chorym. Obecnie chory i jego rodzina coraz częściej są postrzegani jako
partnerzy pracowników ochrony zdrowia. Wyrazem takiej partnerskiej relacji są między innymi działania edukacyjne. Zakres wsparcia
informacyjno-edukacyjnego zależny od kilku czynników, między innymi od poziomu wiedzy.

W pracy przedstawiono najważniejsze kierunki edukacji zdrowotnej członków rodzin chorych po udarze mózgu.

Głównymi celami edukacji poudarowej są: poprawa stanu funkcjonalnego chorego, zmniejszenie obciążenia fizycznego i psychicznego
opiekunów, zapobieganie powikłaniom chorobowym wynikającym z niepełnej sprawności oraz profilaktyka wtórna udaru mózgu.

Do zamierzonych korzyści należą: promowanie właściwego stylu życia, poprawa kondycji fizycznej oraz psychicznej chorego i członków
jego rodziny, zwiększenie wiedzy na temat udarów mózgu.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 497-502

Stroke is the main cause of disability of the people at the age of over 40 in Poland. Family care for the member of the family who is a chronic
or disabled patient is an essential form of a help offered to these kind of patients. Currently ill and his family are increasingly perceived as
partners in health-care professionals. Educational actions are a kind of partnership. The scope of information and educational support
depends on shortages in education.

Objective is to provide the most important directions of health education, addressed to the members of the families of patients who
suffered stroke.

Main aims of poststroke education is an improvement of a patient’s functional condition, reduction of physical and mental load, preventing
disease complications resulting from reduced fitness and a stroke secondary prevention.
Expected benefits include an appropriate lifestyle promotion, improvement of physical and mental condition of a patient and his or her
members of the family and a knowledge increase dealing with the essence of strokes.

Nursing Topice 2010; 18 (4): 497-502
słowa kluczowe:

edukacja zdrowotna; udar mózgu; profilaktyka wtórna

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe