eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
3/2017
vol. 104
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Kliniczna ocena działania kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu łuszczycy

Mohammad Adil
,
Pramod Kumar Singh
,
Kopal Maheshwari

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 314–323
Data publikacji online: 2017/07/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie. Kwasy omega-3 są pozyskiwane głównie z olejów rybnych. Jedną z potwierdzonych właściwości tych kwasów jest hamowanie stanu zapalnego. Przeprowadzono dotychczas kilka niewielkich badań, w których stwierdzono skuteczność kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu łuszczycy.

Cel pracy. Ocena skuteczności działania kwasów tłuszczowych omega-3 w skojarzeniu z emolientami w leczeniu pacjentów z łuszczycą plackowatą łagodną i umiarkowaną.

Materiał i metodyka. Do badania włączono 200 pacjentów z klinicznie rozpoznaną łuszczycą obejmującą poniżej 10% powierzchni skóry. Uczestników podzielono na dwie grupy: A i B. Pacjenci z grupy A przyjmowali doustnie 1800 mg kwasów tłuszczowych omega-3 dziennie w trzech dawkach podzielonych oraz stosowali parafinę miejscowo na zmiany skórne. Pacjenci z grupy B przyjmowali wyłącznie parafinę. Po upływie 12 tygodni odpowiedź na leczenie oceniono przy wykorzystaniu wskaźnika PASI (Psoriasis Area Severity Index), na podstawie powierzchni skóry objętej zmianami oraz stopnia nasilenia rumienia, nacieku i łuski.

Wyniki. Średni wskaźnik PASI zmniejszył się z 7,44 do 3,96 w grupie A oraz z 7,24 do 5,19 w grupie B. Różnica między grupami pod względem wskaźnika PASI, nasilenia rumienia, nacieku i łuski oraz powierzchni zmian skórnych po upływie 12 tygodni była istotna statystycznie. U 44 (46,3%) pacjentów z grupy A i 13 (13,9%) pacjentów z grupy B stwierdzono co najmniej 50-procentowe obniżenie wskaźnika PASI.

Wnioski. Kwasy tłuszczowe omega-3 w skojarzeniu z miejscowo stosowanymi emolientami zmniejszają nasilenie łuszczycy, nie wywołując poważnych działań niepożądanych. Analizowane skojarzenie może być przydatne jako terapia wspomagająca inne sposoby leczenia łuszczycy.

Introduction. Omega-3 fatty acids are largely derived from fish oils and are known to decrease inflammation. There have been a few small studies showing the beneficial effect of omega-3 fatty acids in psoriasis.

Objective. To evaluate the efficacy of omega-3 fatty acids in conjunction with emollients in patients with mild to moderate chronic plaque psoriasis.

Materials and methods. A total of 200 clinically diagnosed cases of chronic plaque psoriasis with less than 10% of body surface area involvement were recruited and divided into group A and group B. Group A was given 1,800 mg daily of omega-3 fatty acids in three divided oral doses and topical paraffin over the lesions. Group B was prescribed only topical paraffin. At the end of 12 weeks, treatment response was assessed by means of Psoriasis Area Severity Index (PASI), and by its components including area involved, erythema, induration and desquamation scores.

Results. The mean PASI score changed from 7.44 to 3.96 in group A, and from 7.24 to 5.19 in group B. There was a statistically significant difference in PASI, erythema, induration, desquamation scores and area involved between the two groups after 12 weeks. Forty four (46.3%) patients in group A and 13 (13.9%) patients in group B achieved a 50% or more reduction in PASI scores.

Conclusions. Omega-3 fatty acids in conjunction with topical emollients appear to reduce the severity of psoriasis with no major side effects. The combination can be a useful adjunct to other psoriasis treatments.
słowa kluczowe:

łuszczyca, omega-3, oleje rybne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.