ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2019
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Klozapina i elektrowstrząsy podtrzymujące u 35-letniej chorej na schizofrenię lekooporną z przewlekłymi, imperatywnymi halucynacjami słuchowymi

Przemysław Zakowicz
1
,
Paweł Wójciak
1
,
Sebastian Dziuda
1
,
Filip Rybakowski
1

1.
Department of Adult Psychiatry, Poznań University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (1): 70-77
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Mimo postępów w leczeniu schizofrenii, u około 30% chorych obserwuje się lekooporność. W takich przypadkach stosowane są różnorodne formy augmentacji leczenia, jednak za złoty standard uznaje się włączenie klozapiny. W odniesieniu do chorych, u których klozapina nie przyniosła oczekiwanych efektów terapeutycznych, proponuje się jednoczesne wykonanie serii zabiegów elektrowstrząsowych. Ostatnio szczególną uwagę zwraca się na możliwość zastosowania klozapiny z elektrowstrząsami podtrzymującymi.

Opis przypadku
W pracy przedstawiono przypadek chorej ze schizofrenią lekooporną i przewlekłymi objawami wytwórczymi prowadzącymi do zachowań autoagresywnych oraz samobójczych, u której uzyskano poprawę stanu klinicznego i funkcjonowania po zastosowaniu leczenia klozapiną skojarzonego z podtrzymującymi zabiegami elektrowstrząsowymi.

Komentarz
Stosowanie łączonej terapii klozapiną z elektrowstrząsami podtrzymującymi w schizofrenii lekoopornej wydaje się obiecującą i bezpieczną perspektywą terapeutyczną.Purpose
Despite progress in the treatment of schizophrenia, treatment resistance is reported in about 30% of patients. Various forms of treatment augmentation are used, but clozapine is generally considered to be the gold standard of care. In the management of patients with clozapine resistance adjunctive electroconvulsive therapy (ECT) courses have been proposed. In recent years particular attention has been paid to augmentation of clozapine with the maintenance electroconvulsive therapy (M-ECT).

Case description
The paper presents a patient with treatment-resistant schizophrenia and chronic psychotic symptoms leading to self-destructive and suicidal behaviors. After concurrent treatment with clozapine and M-ECT her clinical status and functioning have improved.

Comment
Maintenance-ECT used to augment clozapine in drug-resistant schizophrenia seems to be a safe and promising mana¬gement option.

słowa kluczowe:

schizofrenia, lekooporność, klozapina, elektrowstrząsy podtrzymujące

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe