en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Komercyjne hybrydowe systemy zamkniętej pętli dostępne dla pacjenta z cukrzycą typu 1 w 2022 roku

Sebastian Seget
1
,
Anna Tekielak
2
,
Ewa Rusak
1
,
Przemysława Jarosz-Chobot
1

1.
Department of Children’s Diabetology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
2.
Students’ Scientific Association at the Department of Children’s Diabetology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (1): 30-36
Data publikacji online: 2023/04/06
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Postęp technologiczny daje możliwość poprawy kontroli glikemii oraz zmniejszenia ryzyka powikłań i obciążeń związanych z cukrzycą typu 1 przy jednoczesnej poprawie jakości życia pacjentów. Systemy podawania insuliny w zamkniętej pętli przenoszą technologię na większą skalę, integrując systemy CGM z pompą insulinową i algorytmem automatyzującym podawanie insuliny (systemy HCL). Na rynku światowym oferowanych jest obecnie kilka systemów wykorzystujących technologię hybrydowej pętli zamkniętej: system MiniMed™ 670G i MiniMed™ 780G (SmartGuard™) firmy Medtronic; system T slim x2 Control IQ firmy Tandem; system Omnipod5 w trybie zautomatyzowanym (HypoProtect™)5 firmy Insulet; oraz pompy CamAPS FX DanaRS lub Ypso. Tryb zautomatyzowany Omnipod5 (HypoProtect™) firmy Insulet jest obecnie w fazie badań klinicznych. Wraz z postępem technologii opracowywane są zaawansowane systemy, które zawierają rozbudowany algorytm z indywidualizacją głównych punktów docelowych, funkcjonalność zautomatyzowanego bolusa korekcyjnego oraz zwiększoną stabilność trybu zautomatyzowanego (systemy Advanced Hybrid Closed-Loop – AHCL). Do systemów AHCL należą: MiniMed™ 780G (SmartGuard™); T slim x2 Control IQ firmy Tandem; Omnipod5-Automated mode (HypoProtect™) firmy Insulet; oraz CamAPS FX. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie komercyjnych urządzeń wykorzystujących HCL i AHCL w 2022 r., również z naukowego punktu widzenia. Niezaprzeczalnym faktem jest, że systemy „trybu automatycznego” stanowią nowy etap, który śmiało można nazwać rewolucją w diabetologii.

Technological advances offer the opportunity to improve glycemic control and reduce the risk of complications and burden of type 1 diabetes while improving patient quality of life. Closed-loop insulin delivery systems take the technology to a larger scale by integrating CGM systems with an insulin pump and an algorithm that automates insulin delivery (HCL systems). Several systems using hybrid closed loop technology are currently offered in the global marketplace: the MiniMed™ 670G and MiniMed™ 780G (SmartGuard™) system from Medtronic; the T slim x2 Control IQ from Tandem; the Omnipod5 automated mode (HypoProtect™)5 from Insulet; and the CamAPS FX DanaRS or Ypso pump. Insulet's Omnipod5 automated mode (HypoProtect™) is currently in clinical trials. As technology moves forward, advanced systems are being developed that include an elaborate algorithm with individualization of major target points, automated correction bolus functionality, and increased stability of the automated mode (Advanced Hybrid Closed-Loop - AHCL systems). The AHCL systems include: MiniMed™ 780G (SmartGuard™); Tandem's T slim x2 Control IQ; Insulet's Omnipod5-Automated mode (HypoProtect™); and CamAPS FX. The purpose of this paper is to present commercial devices using HCL and AHCL in 2022, also from a scientific point of view. It is an undeniable fact that "auto-mode" systems represent a new stage that can be confidently called a revolution in diabetology.
słowa kluczowe:

cukrzyca, AHCL, HCL, hybrydowa zamknięta pętla, zaawansowana hybrydowa zamknięta pętla


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.