eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2021
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Konsumpcja alkoholu, współwystępowanie zaburzeń psychicznych i czynniki osobowościowe jako przyczyny przerywania leczenia przeciwgruźliczego w ośrodku zdrowia na południu Indii – badanie pilotażowe

Vishnupriya Veeraraghavan
1
,
Krishnan Srinivasan
2

1.
Department of Psychiatry, Aarupadaiveedu Medical College & Hospital, Puducherry, India
2.
Department of Physiology, AIIMS Guwahati, India
Alcohol Drug Addict 2021; 34 (2): 111-118
Data publikacji online: 2021/10/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Gruźlica (TB) jest przewlekłą wyniszczającą chorobą zakaźną o wysokiej chorobowości i śmiertelności. Leczenie TB (ATT) napotyka wiele problemów, a jednym z głównych jest nieprzestrzeganie zaleceń medycznych. Zakładamy, że współwystępowanie z TB zaburzeń psychicznych i nadużywania alkoholu przyczynia się do zakłócenia stylu życia, a tym samym może utrudniać leczenie. Celem badania jest oszacowanie wpływu współwystępowania zaburzeń psychicznych i spożywania alkoholu na leczenie TB w publicznym ośrodku zdrowia w południowych Indiach.

Materiał i metody
Przeprowadzono przekrojowe badanie obserwacyjne z udziałem 110 pacjentów publicznego ośrodka zdrowia. Dobór próby miał charakter oportunistyczny. W celu uzyskania danych na temat cech społeczno-demograficznych i nawyków posłużono się Modified Kuppuswamy Scale. Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), Young Mania Rating Scale (YMRS) and Hamilton Depression Rating Scale zostały wykorzystane do diagnozowania odpowiednio: uzależnienia od alkoholu, objawów manii i związanych z nimi objawów depresji. Structured Clinical Interview for DSM Disorders został użyty do oceny zaburzeń psychicznych razem z diagnozą przeprowadzoną na podstawie kryteriów ICD-10.

Wyniki
Zdaniem 64 (58,7%) pacjentów spożywanie alkoholu jest przyczyną nieprzestrzegania zaleceń medycznych związanych z leczeniem TB, kolejnymi przyczynami były nudności (n = 9, 8,3%), praca (n = 5, 4,6%) i dobre samopoczucie po intensywnej fazie leczenia (n = 4, 3,7%). Stwierdzono, że takie czynniki osobowościowe jak gniew i impulsywność są bardzo rozpowszechnione i dodatnio korelują (p < 0,005) z trudnościami w leczeniu.

Omówienie
Zespół uzależnienia od alkoholu (ADS) okazał się istotnym powodem odstawienia leku przeciwgruźliczego po intensywnej fazie leczenia, po której pacjent zaczął czuć się lepiej. Odnotowano pozytywną korelację między wynikiem AUDIT a tendencją do odstawiania leków. Czynniki osobowości takie jak wrażliwość i wrogość pozytywnie korelowały z uzależnieniem od alkoholu. Nasze badanie potwierdziło wyniki badań prowadzonych w innych regionach Indii, jak również w innych krajach.

Wnioski
Spożywanie alkoholu było ważnym powodem nieprzestrzegania zaleceń związanych z leczeniem TB. W takich przypadkach, w celu lepszej skuteczności leczenia, warto zaplanować podjęcie przez pacjentów terapii uzależnienia od alkoholu.Introduction
Tuberculosis (TB) is a chronic debilitating infectious disease with high morbidity and mortality. The anti-TB treatment (ATT) has been associated with major adversities and non-adherence to the specified regimen is one of the main drawbacks in its management. Mental disorder comorbidities and alcohol abuse contribute to altered lifestyle and thus were evaluated for possible non-adherence factor in our study. The aim of this study was to estimate the impact of mental disorder comorbidity and alcohol use on TB treatment in a government tertiary care centre in south India.

Material and methods
A cross-sectional observational study was conducted at a government centre where 110 subjects were recruited by convenience sampling. The Modified Kuppuswamy Scale was used to obtain socio-demographic and habit data, the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), Young Mania Rating Scale (YMRS) and Hamilton Depression Rating Scale were used for recording on the alcohol dependence, manic symptoms and associated depression levels respectively. Structured Clinical Interview for DSM Disorders was used to score on mental illness along with diagnosis reported as per ICD-10 criteria.

Results
The results showed that 64 patients (58.7%) stating that alcohol consumption to be the reason for ATT non-adherence, followed by nausea (n = 9, 8.3%), work (n = 5, 4.6%) and feeling good after the intensive phase of treatment (n = 4, 3.7%). Personality factors like anger and impulsivity were found to be highly prevalent with a positive correlation (p < 0.005).

Discussion
Alcohol dependence syndrome was found to be vital reason for anti-TB drug discontinuation following intensive phase as patients started to feel better. There was a positive correlation with AUDIT score in our study. Personality factors like vulnerability or hostility had a positive correlation with alcohol dependence. Our study replicates the results of previous studies from other part of India and other countries.

Conclusions
Alcohol use was the important reason for non-adherence to ATT. Alcohol dependence therapy can be planned in such cases for better anti-TB treatment effectiveness.

słowa kluczowe:

leki przeciwgruźlicze, nieprzestrzeganie zaleceń, współwystępowanie zaburzeń psychicznych, gruźlica, nadużywanie alkoholu

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.