eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Korzystanie z mediów społecznościowych wśród młodzieży. Wyniki badań ESPAD w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

Justyna Iwona Klingemann, Janusz Sierosławski

Alcohol Drug Addict 2018; 31 (2): 87-106
Data publikacji online: 2018/12/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Wyniki badania ESPAD (Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków) 2015 dotyczące korzystania z mediów społecznościowych wśród polskich szesnastolatków ukazano na tle czterech wybranych krajów europejskich (Grecji, Holandii, Rumunii i Szwecji).

Materiał i metody
Analizę zależności między nasileniem korzystania z mediów społecznościowych a podejmowaniem aktywnego życia towarzyskiego wśród nastolatków oraz satysfakcjonującymi relacjami z rówieśnikami przeprowadzono z wykorzystaniem regresji logistycznej. Testowano też zróżnicowania w zakresie częstotliwości korzystania z mediów społecznościowych oraz percepcji ryzyka z tym związanego.

Wyniki
Co czwarty polski nastolatek spędza ponad trzy godziny dziennie, korzystając z serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych serwisów jest zjawiskiem bardziej popularnym wśród dziewczynek niż chłopców i zależność ta jest wyraźna we wszystkich badanych krajach, pomimo różnej skali nasilenia tego zjawiska. Analiza pokazała, że aktywne korzystanie z serwisów społecznościowych godzinę dziennie lub dłużej zwiększa prawdopodobieństwo uczestniczenia w spotkaniach towarzyskich. Granie w gry online jest mniej powszechne i dotyczy przede wszystkim chłopców. Ponadto granie w gry online ponad godzinę dziennie zmniejsza prawdopodobieństwo satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami.

Omówienie
Korzystanie z serwisów społecznościowych jest jednym ze sposobów na bycie z innymi – nastolatki często jednocześnie prowadzą aktywne życie towarzyskie, co przekłada się na satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami. Tymczasem nadmierne granie w gry online może prowadzić do ograniczonego życia towarzyskiego i mało satysfakcjonujących relacji z innymi.

Wnioski
Zarówno osoby zajmujące się profilaktyką, jak i terapeuci uzależnień powinni mieć na uwadze ogromne zróżnicowanie w odniesieniu do szkodliwości aktywności dostępnych w internecie i nie tracić z oczu potencjału i możliwości, jakie niesie ze sobą bycie online.Introduction
Polish ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 2015 data on social media use among the youth are presented with reference to four other European countries (Greece, the Netherlands, Romania, and Sweden).

Material and methods
Logistic regression was performed to explore the relation between intensity of social media use and active social life and satisfactory peer relationships. Multivariable analysis was performed to explore the prevalence of social media use by teenagers and perception of the risk regarding use of social media.

Results
Every fourth Polish teenager spends more than three hours per day on social networking. Social networking is an activity chosen more often by girls than boys and this relation is clear in all studied countries, despite different prevalence rates. Analysis shows that social networking for an hour per day or more increases the probability of teenagers having an active social life. Online gaming is less popular and is mainly a male phenomenon. Moreover, online gaming for more than an hour per day decreases the probability of satisfactory social relationships with peers.

Discussion
Social networking is one of the contemporary means of being together and despite spending time online, teenagers maintain an active social life and satisfactory peer relationships. Excessive online gaming seems to be a more risky phenomenon than social networking. It may lead to limited social life and unsatisfactory peer relations.

Conclusions
Professionals involved in prevention and addition therapy should take into account different levels of risk related to different online activities and should not lose sight of the potential and possibilities that being online carries with it.

słowa kluczowe:

Polska, serwisy społecznościowe, gry online

referencje:
Bergmark K, Stensson E, Bergmark A. Internet Addiction: The Making of a New Addiction. J J Addic Ther 2016; 3(1): 022.
Kuss DJ, Griffiths MD. Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned. Int J Environ Res Public Health 2017; 14: 1-17. DOI:10.3390/ijerph14030311.
Snickars P, Strömbäck P. Myten om Internet (the Myth of the Internet). Halmstad: Volante förlag; 2012.
Różański A. Media społecznościowe: współczesne środowisko edukacyjne czy „cyfrowe tsunami”? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2017; XXX(2), Sectio J: 205-16.
Wójcik S. Korzystanie z internetu przez polską młodzież – studium metodą teorii ugruntowanej. Wyniki projektu EU NET ADB. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2013; 12(1): 13-33.
Kuntsche E, Simons-Morton B, Bogt T, Queija IS, Tinoco VM, Gaspar de Matos M, et al. Electronic media communication with friends from 2002 to 2006 and links to face-to-face contacts in adolescence: an HBSC study in 31 European and North American countries and regions. Int J Public Health 2009; 54(S2): 243-50.
Trnka R, Martınkova Z, Tavel P. An integrative review of coping related to problematic computer use in adolescence. Int J Public Health 2016; 61: 317-327. DOI: 10.1007/s00038-015-0693-8
Boyd D. It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale, CT, USA: Yale University Press; 2014.
Kotyśko M, Izdebski P, Michalak M, Andryszak P, Pluto-Prądzyńska A. Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych. Alkoholizm i Narkomania 2014; 27(2): 177-194.
Kuss DJ, Griffiths MD. Online social networking and addiction – A review of the psychological literature. Int J Environ Res Public Health 2011; 8: 3528-52.
Warzecha K. Portale społecznościowe formą rozrywki i komunikacji współczesnej młodzieży – analiza statystyczna. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017; 318: 84-107.
Makaruk K. Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2013; 12(1): 69-79.
Boyd D. Participating in the always-on lifestyle. In: Mandiberg M (ed.). The Social Media Reader. New York, NY, USA: New York University Press; 2012.
Kuss DJ. Internet gaming addiction: Current perspectives. Psychol Res Behav Manag 2013; 6: 125-37.
Cole H, Griffiths MD. Social interactions in massively multiplayer online role-playing gamers. Cyberpsychol Behav 2007; 10: 575-83.
Wójcik S. Gry online – korzystanie i nadużywanie wśród młodzieży. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2013; 12(1): 81-98.
Maslow AH. A theory of human motivation. Psychol Rev 1943; 50: 370-96.
Riva G, Wiederhold BK, Cipresso P. Psychology of social media: From technology to identity. In: Riva G, Wiederhold BK, Cipresso P (eds.). The Psychology of Social Networking: Personal Experience in Online Communities. Warsaw, Po¬land: De Gruyter Open; 2016, p. 1-11.
Caplan SE. Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory based cognitive-behavioral measurement instrument. Comput Hum Behav 2002; 18(5): 553-75
Davis RA. Cognitive-behavioral model of pathological internet use. Comput Hum Behav 2001; 17(2): 187-95.
Frances A, Widiger T. Psychiatric Diagnosis: Lessons from the DSM-IV Past and Cautions for the DSM-5 Future. Annu Rev Clin Psychol 2012; 8: 109-30.
Lee EWJ, Ho SS, Lwin MO. Explicating problematic social network sites use: A review of concepts, theoretical frameworks, and future directions for communication theorizing. New Media & Society 2017; 19(2): 308–26
Yellowlees PM, Marks S. Problematic Internet use or Internet addiction? Computers in Human Behavior 2007; 23(3): 1447-53.
Billieux J, Schimmenti A, Khazaal Y, Maurage P, Heeren A. Are we overpathologizing everyday life? A tenable blueprint for behavioral addiction research. J Behav Addict 2015; 4: 119-23.
Kardefelt-Winther D, Heeren A, Schimmenti A, van Rooij A, Maurage P, Carras M, et al. How can we conceptualize behavioural addiction without pathologizing common behaviours? Addiction 2017; 15: 13763.
Kuss DJ, Griffiths MD. Internet gaming addiction: A systematic review of empirical research. Int J Ment Health Addict 2012; 10: 278-96.
Kuss DJ, Griffiths MD. Internet Addiction in Psychotherapy. London, UK: Palgrave; 2015.
Griffiths MD, Kuss DJ, Demetrovics Z. Social networking addiction: An overview of preliminary findings. In: Rosenberg K, Feder L (eds.). Behavioral Addictions: Criteria, Evidence and Treatment. New York, NY, USA: Elsevier; 2014, p. 119-41.
Buglass SL, Binder JF, Betts LR, Underwood JDM. Motivators of online vulnerability: The impact of social network site use and FOMO. Comput Hum Behav 2017; 66: 248-55.
Oberst U, Wegmann E, Stodt B, Brand M, Chamarro A. Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. J Adolesc 2017; 55: 51-60.
Przybylski AK, Murayama K, DeHaan CR, Gladwell V. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Comput Hum Behav 2013; 29: 1841-8.
Bragazzi NL, Del Puente G. A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychol Res Behav Manag 2014; 7: 155-60.
Turkle S. Alone Together. Why We Expect more from Technology and Less from Each Other. Philadelphia, PA, USA: Basic Books; 2013.
Turkle S. Reclaiming Conversation: The Power of Talk in A Digital Age. New York, NY, USA: Penguin; 2015.
Kim K, Ryu E, Chon MY, Yeun EJ, Choi SY, Seo JS, et al. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2006; 43(2): 185-92.
Petry NM, Rehbein F, Gentile DA, Lemmens JS, Rumpf HJ, Mößle T, et al. An international consensus for assessing internet gaming disorder using the new DSM-5 approach: Internet gaming disorder. Addiction 2014; 109(9): 1399-406.
Subrahmanyam K, Kraut RE, Greenfield PM, Gross EF. The impact of home computer use on children’s activities and development. Futur Child 2000; 10(2): 123-44.
Bergmark KH, Bergmark A, Findahl O. Extensive Internet involvement – addiction or emerging lifestyle? Int J Environ Res Public Health 2011; 8(12): 4488-501.
Bányai F, Zsila Á, Király O, Maraz A, Elekes Z, Griffiths MD, et al. Problematic social media use: Results from a large-scale nationally representative adolescent sample. PLoS ONE 2017; 12: e0169839.
Tsitsika AK, Tzavela EC, Janikian M, Ólafsson K, Iordache A, Schoenmakers TM, et al. Online social networking in adolescence: Patterns of use in six European countries and links with psychosocial functioning. J Adolesc Health 2014; 55: 141–7.
Sierosławski J. The ESPAD project: history and assumptions. Introduction to series of papers from the ESPAD study 1995–2015. Poland against the background of Europe. Alcohol Drug Addict 2018; 31(1): 1-16.
Jarosz-Nowak J. Modele oceny stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami z wykorzystaniem współczynnika Kappa. Matematyka Stos 2007; 8: 126-54.
Welbel M, Mikulska J, Świątkiewicz G. Zgodność rozpoznań określanych za pomocą Złożonego Międzynarodowego Kwestionariusza Diagnostycznego (CIDI) z rozpoznaniami klinicznymi stawianymi przez lekarzy psychiatrów. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 41-50.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe