eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Korzystanie z mediów społecznościowych wśród młodzieży. Wyniki badań ESPAD w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

Justyna Iwona Klingemann
,
Janusz Sierosławski

Alcohol Drug Addict 2018; 31 (2): 87-106
Data publikacji online: 2018/12/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Wyniki badania ESPAD (Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków) 2015 dotyczące korzystania z mediów społecznościowych wśród polskich szesnastolatków ukazano na tle czterech wybranych krajów europejskich (Grecji, Holandii, Rumunii i Szwecji).

Materiał i metody
Analizę zależności między nasileniem korzystania z mediów społecznościowych a podejmowaniem aktywnego życia towarzyskiego wśród nastolatków oraz satysfakcjonującymi relacjami z rówieśnikami przeprowadzono z wykorzystaniem regresji logistycznej. Testowano też zróżnicowania w zakresie częstotliwości korzystania z mediów społecznościowych oraz percepcji ryzyka z tym związanego.

Wyniki
Co czwarty polski nastolatek spędza ponad trzy godziny dziennie, korzystając z serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych serwisów jest zjawiskiem bardziej popularnym wśród dziewczynek niż chłopców i zależność ta jest wyraźna we wszystkich badanych krajach, pomimo różnej skali nasilenia tego zjawiska. Analiza pokazała, że aktywne korzystanie z serwisów społecznościowych godzinę dziennie lub dłużej zwiększa prawdopodobieństwo uczestniczenia w spotkaniach towarzyskich. Granie w gry online jest mniej powszechne i dotyczy przede wszystkim chłopców. Ponadto granie w gry online ponad godzinę dziennie zmniejsza prawdopodobieństwo satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami.

Omówienie
Korzystanie z serwisów społecznościowych jest jednym ze sposobów na bycie z innymi – nastolatki często jednocześnie prowadzą aktywne życie towarzyskie, co przekłada się na satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami. Tymczasem nadmierne granie w gry online może prowadzić do ograniczonego życia towarzyskiego i mało satysfakcjonujących relacji z innymi.

Wnioski
Zarówno osoby zajmujące się profilaktyką, jak i terapeuci uzależnień powinni mieć na uwadze ogromne zróżnicowanie w odniesieniu do szkodliwości aktywności dostępnych w internecie i nie tracić z oczu potencjału i możliwości, jakie niesie ze sobą bycie online.Introduction
Polish ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 2015 data on social media use among the youth are presented with reference to four other European countries (Greece, the Netherlands, Romania, and Sweden).

Material and methods
Logistic regression was performed to explore the relation between intensity of social media use and active social life and satisfactory peer relationships. Multivariable analysis was performed to explore the prevalence of social media use by teenagers and perception of the risk regarding use of social media.

Results
Every fourth Polish teenager spends more than three hours per day on social networking. Social networking is an activity chosen more often by girls than boys and this relation is clear in all studied countries, despite different prevalence rates. Analysis shows that social networking for an hour per day or more increases the probability of teenagers having an active social life. Online gaming is less popular and is mainly a male phenomenon. Moreover, online gaming for more than an hour per day decreases the probability of satisfactory social relationships with peers.

Discussion
Social networking is one of the contemporary means of being together and despite spending time online, teenagers maintain an active social life and satisfactory peer relationships. Excessive online gaming seems to be a more risky phenomenon than social networking. It may lead to limited social life and unsatisfactory peer relations.

Conclusions
Professionals involved in prevention and addition therapy should take into account different levels of risk related to different online activities and should not lose sight of the potential and possibilities that being online carries with it.

słowa kluczowe:

Polska, serwisy społecznościowe, gry online

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe