ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Korzystny efekt skojarzonego leczenia trombolitycznego i neurochirurgicznego mielopatii szyjnej z powodu zakrzepu tętnicy rdzeniowej przedniej

Małgorzata Wiszniewska
,
Marek Harat

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 270-274
Data publikacji online: 2017/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Do mielopatii niedokrwiennej może dojść w przypadku ucisku tętnicy rdzeniowej przedniej przez wyrośl kostną. W dotychczasowej literaturze opisano jednego pacjenta z niedokrwieniem rdzenia piersiowego, u którego po dożylnym podaniu rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (recombined tissue plasminogen activator – rt-PA) nastąpiła poprawa. Celem pracy jest przedstawienie pacjenta z niedokrwieniem rdzenia szyjnego, u którego nastąpiło prawie całkowite ustąpienie niedowładu po skojarzonym dożylnym leczeniu trombolitycznym rt-PA z zabiegiem neurochirurgicznym.

Opis przypadku: Chory, 61 lat, bez czynników ryzyka, uprawiający sport, został przyjęty z powodu osłabienia kończyn prawych. Rozpoznano niedokrwienie rdzenia szyjnego na poziomie C5-6 i zastosowano dożylnie rt-PA z następczą operacją neurochirurgiczną. Niedowład ustąpił.

Komentarz: W niedokrwieniu rdzenia kręgowego wywołanym przez mechaniczny ucisk tętnicy przez wyrośl kostną dożylna tromboliza przed zabiegiem chirurgicznym może ochronić rdzeń kręgowy przed pełnym zawałem. W wytycznych dotyczących leczenia udaru niedokrwiennego warto zaznaczyć, że rt-PA może przynieść korzyść także w niedokrwieniu rdzenia kręgowego.

Purpose: Vascular-related spinal cord injury accounts for 5.8% cases of acute myelopathy, whereas spinal cord ischemia is identified 100 times less often than a cerebral stroke. Ischemic myelopathy can also occur due to mechanical compression exerted by an osteophyte on the anterior spinal artery. So far there have been no clear guidelines for the management of such a patient. It seems that a recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) could be used in the treatment. The available literature reports one paraplegic patient with thoracic spinal cord ischemia, who had been treated with rt-PA with a moderately favourable outcome.

Case description: We present a case of a patient with cervical spinal cord ischemia, whose paresis resolved almost completely after having received combined treatment with thrombolysis and neurosurgery.

Comment: We would like to emphasise that in spinal cord ischemia, and also if it is caused by mechanical compression of osteophyte on the artery, intravenous thrombolysis before surgery can prevent complete spinal cord infarction. The possibility to administer rt-PA in treating spinal cord ischemia should be included in the guidelines for the management of ischemic stroke. Close cooperation between neurologist and neurosurgeon is necessary to provide combined treatment promptly.
słowa kluczowe:

niedokrwienna mielopatia, rt-PA, leczenie neurochirurgiczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe