eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2019
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Leczenie bólu epizodycznego wieloma podaniami fentanylu przezśluzówkowego na dobę – opis przypadku

Konrad Komar-Czapski
,
Tomasz Dzierżanowski

Medycyna Paliatywna 2019; 11(2): 97-99
Data publikacji online: 2019/07/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W pracy przedstawiono przypadek chorego z zaawansowanym mięsakiem z licznymi przerzutami do płuc i węzłów chłonnych, u którego pomimo uzyskania dobrej kontroli bólu podstawowego występowały krótkotrwałe epizody bólu incydentalnego związanego z poruszaniem się. Zastosowano fentanyl przezśluzówkowy w tabletkach podjęzykowych z intencją do 4 podań na dobę. Pacjent zwiększył liczbę podań średnio do 6 na dobę z dobrym skutkiem i tolerancją. Powróciła przy tym zdolność do pełnej samoobsługi w podstawowych czynnościach życiowych. Wobec powyższego utrzymano taki reżim leczenia jako optymalną alternatywę, bez zwiększania dawek analgetyku podstawowego.

The case is reported a patient with advanced sarcoma and multiple metastases to lungs and nodes, in whom short episodes of movement-related incident pain appeared, despite good control of basic pain. Transmucosal fentanyl sublingual tablets were applied with the intention of up to 4 doses a day. The patient increased the frequency of applications up to 6 per day on average, with good effect and tolerance. The ability to self-service in basic life activities returned as well. Taking these facts into consideration, such a treatment regime has been maintained as the optimal alternative, without increasing doses of basic analgesic.
słowa kluczowe:

nowotwór, ból epizodyczny, fentanyl przezśluzówkowy

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe