facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3/2018
vol. 105
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł specjalny

Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część II: łuszczyca umiarkowana do ciężkiej

Adam Reich
,
Jacek Szepietowski
,
Zygmunt Adamski
,
Grażyna Chodorowska
,
Andrzej Kaszuba
,
Dorota Krasowska
,
Aleksandra Lesiak
,
Joanna Maj
,
Joanna Narbutt
,
Agnieszka Osmola-Mańkowska
,
Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
,
Witold Owczarek
,
Waldemar Placek
,
Lidia Rudnicka

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 329–357
Data publikacji online: 2018/07/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Druga część rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczących łuszczycy odnosi się przede wszystkim do przypadków choroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, w których niezbędne jest zastosowanie fototerapii lub leczenia ogólnego. Obecnie w terapii łuszczycy rekomendowane są zarówno klasyczne leki przeciwłuszczycowe (metotreksat, cyklosporyna, acytretyna), leki biologiczne hamujące TNF- (adalimumab, etanercept, infliksymab), interleukiny 12 i 23 (ustekinumab), jak i nowe leki – inhibitory interleukiny 17 (sekukinumab, iksekizumab) i nowe inhibitory interleukiny 23 (guselkumab, tildrakizumab). Rekomendacje dotyczą również nowych substancji drobnocząsteczkowych: apremilastu i estru dimetylowego kwasu fumarowego. W części łuszczycy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego uzasadnione jest wykorzystanie fototerapii lub fotochemoterapii. W niniejszych rekomendacjach podsumowano zasady stosowania leczenia przeciwłuszczycowego w praktyce dermatologicznej, skuteczność poszczególnych metod leczenia, ich bezpieczeństwo oraz dostępne metody zapobiegania objawom niepożądanym.

The second part of diagnostic and therapeutic guidelines of Polish Dermatological Society focuses on moderate and severe psoriasis, in which phototherapy or systemic treatment should be initiated. Currently, it is recommended to treat moderate to severe plaque psoriasis with either classic anti-psoriatic drugs (methotrexate, cyclosporine, acitretin), TNF--inhibitors (adalimumab, etanercept, infliximab), interleukin 12/23 blocking agent (ustekinumab) and new drugs – interleukin-17 inhibitors (secukinumab, ixekizumab) or interleukin 23 inhibitors (guselkumab, tildrakizumab), as well as the new low-molecular weight agents (apremilast, dimethyl fumarate). In some patients, UV-based therapy may be advisable. These recommendations summarize the principles of the use of these agents in patients with psoriasis in dermatological practice. The efficacy and safety of therapy is discussed and available methods to prevent adverse events are summarized.
słowa kluczowe:

diagnostyka, leczenie, łuszczyca, wytyczne, konsensus


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.