eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
3/2021
vol. 108
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Łuszczyca w trudnych do leczenia lokalizacjach a terapia biologiczna

Anna Lis-Święty
1
,
Aleksandra Frątczak 
1

1.
Department of Dermatology, Faculty of Medical Sciences, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021, 108, 171–177
Data publikacji online: 2021/08/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Łuszczyca często obejmuje szczególne lokalizacje, takie jak paznokcie, owłosiona skóra głowy, dłonie i/lub stopy oraz okolice genitalne. Zwykle współwystępuje z ciężką łuszczycą plackowatą, ale w niektórych przypadkach dotyczy tylko tych okolic, co powoduje znaczne obniżenie jakości życia pacjenta, niską samoocenę i stany depresyjne. W przypadku braku efektów leczenia miejscowego (glikokortykosteroidy w monoterapii lub w skojarzeniu z kalcypotriolem, środki keratolityczne, fototerapia, inhibitory kalcyneuryny) oraz standardowej terapii ogólnej, tj. retinoidy, metotreksat i cykloporyna, często stosuje się leki biologiczne, mimo że PASI nie jest powyżej 10. Inhibitory interleukiny 17 i inhibitory interleukiny 23 mają największe zastosowanie wśród leków biologicznych do leczenia łuszczycy miejsc szczególnych.

Psoriasis often affects specific locations such as the nail apparatus, scalp, hands, feet, and genital areas. It usually coexists with severe plaque psoriasis. However in some cases only these areas may be affected, causing a significant deterioration of the patient’s quality of life, low self-esteem and depression. In the absence of effects of a topical treatment (glucocorticosteroids in monotherapy or combined with calcipotriol, keratolytic agents, phototherapy, calcineurin inhibitors) and standard systemic therapy (i.e., retinoids, methotrexate and cyclosporin), biological drugs are often used, even though the PASI score does not exceed 10. Interleukin-17 inhibitors and interleukin-23 inhibitors, are the most adequate biological drugs for isolated psoriasis in these special anatomic locations
słowa kluczowe:

leki biologiczne, łuszczyca, głowa owłosiona, narządy płciowe, paznokcie

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.