eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Recenzja książki

Marek Banach, Józefa Matejek: W trosce o zdrowie dziecka i twoje. Płodowy zespół alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy (Caring for your child’s and your own health. Fetal alcohol syndrome – a compendium)

Dariusz Adamczyk

Alcohol Drug Addict 2018; 31 (2): 171-174
Data publikacji online: 2018/10/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W roku 2016 ukazało się drugie wydanie, zmienione i poszerzone, książki Marka Banacha i Józefy Matejek W trosce o zdrowie dziecka i twoje. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy. Wpisuje się ona w obszar szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Stanowi jednocześnie istotny przyczynek do poszerzenia wiedzy na temat FAS (fetal alcohol syndrome). Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jest zespołem chorobowym powstałym na skutek działania alkoholu na dziecko w prenatalnym okresie rozwoju. To choroba nieuleczalna, a jedynym sposobem jej uniknięcia jest zachowanie abstynencji przez matkę w czasie trwania ciąży. Każda bowiem ilość alkoholu stwarza ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Niestety świadomość zagrożeń, jakie niesie dla dziecka w okresie prenatalnym spożywanie alkoholu przez matkę, nadal jest niska. Dlatego podręcznik Marka Banacha i Józefy Matejek będzie cennym wkładem w przybliżenie problemu spożywania alkoholu przez kobiety, które planują macierzyństwo lub aktualnie są w ciąży.
Omawiany tu podręcznik zawiera sześć rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy pieczy zastępczej. Autorzy uznali za właściwe umieszczenie na początku książki właśnie tych treści, albowiem do pieczy zastępczej szczególnie często trafiają dzieci z FAS. Wydaje się zatem zasadne rozpoczęcie od informacji o rodzinach zastępczych i instytucjach opieki zastępczej, zaprezentowanych na podstawie najnowszych rozwiązań prawnych w Polsce.
Rozdział drugi zawiera treści dotyczące skali picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Został tu przedstawiony krótki zarys światowych i polskich danych na wspomniany temat. W Polsce co trzecia kobieta w czasie ciąży pije alkohol. Światowe badania wskazują, że w Czechach co trzecia pijąca kobieta kontynuuje spożywanie alkoholu w pierwszym trymestrze ciąży, natomiast do szóstego miesiąca pije 16% kobiet. W Niemczech rocznie rodzi się około 2200 dzieci z FAS, ale ok. 10 000–15 000 z niepełnoobjawowym
FAS (z opóźnieniem umysłowym, bez anomalii fizycznych). W Anglii i Francji rocznie rodzi się ponad 6000 dzieci z FAS, w USA – ok. 5000, z lżejszymi uszkodzeniami – ok. 50 000. Częstotliwość występowania FAS w skali światowej szacuje się od 3 do 9 na 1000 żywych urodzeń rocznie, w Polsce: 3–5 dzieci. Z niepełnoobjawowym FAS rodzi się w naszym...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe