eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2021
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Młodzi dorośli popierają zakaz palenia w miejscach publicznych w Polsce – badanie jakościowe

Dagmara Opoczyńska-Świeżewska
1
,
Filip Raciborski
1

1.
Department of Environmental Hazards Prevention, Allergology and Immunology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2021; 34 (4): 257-266
Data publikacji online: 2022/01/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celem badania było zebranie opinii osób palących, niepalących i tych, które rzuciły palenie, na temat zakazu palenia w miejscach publicznych wprowadzonego 15 listopada 2010 roku.

Materiał i metody
Badania jakościowe przeprowadzono metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), według wcześniej ustalonego scenariusza (5 bloków tematycznych podzielonych na pytania szczegółowe). Wywiady były realizowane od lutego do grudnia 2014 roku. W badaniu wzięło udział łącznie 15 osób: 6 mężczyzn i 9 kobiet, w wieku 23–36 lat, podzielonych na trzy równoliczne grupy: palących, niepalących i osób, które rzuciły palenie.

Wyniki
Spośród byłych palaczy i osób niepalących 9 osób na 10 deklarowało bierne narażenie na dym w miejscach pracy, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych oraz domu. Wskazywano również na brak palarni w miejscach pracy, szkołach oraz lokalach gastronomiczno-rozrywkowych. Respondenci z zadowoleniem przyjęli wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych, co pozytywnie wpłynęło na ich samopoczucie i komfort przebywania w tych miejscach.

Omówienie
Uczestnicy tego badania wskazywali, że wdrożenie nowej polityki antynikotynowej poprawiło sytuację osób narażonych na bierne palenie, co znajduje też odzwierciedlenie w badaniu ilościowym. Badanie na temat postaw wobec palenia, przeprowadzone w 2017 roku na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, również jednoznacznie wskazuje na pozytywny wpływ ustawy antytytoniowej na zachowania palaczy.

Wnioski
Respondenci wyrazili zadowolenie z wprowadzenia zakazu palenia w miejscach publicznych. Zauważono także istotny problem z paleniem w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.Introduction
The objective of the study was to gather the opinions of smokers, non-smokers and those who had quit smoking regarding the smoking ban in public places introduced on 15th November 2010.

Material and methods
Qualitative studies were carried out using Individual In-Depth Interviews (IDI) according to a pre-specified scenario (5 thematic blocks divided into detailed questions). The interviews were conducted from February to December 2014. A total of 15 people participated in the study: 6 men and 9 women, who were 23-36 years of age, divided into three equal groups of smokers, non-smokers and former smokers who had quit.

Results
Passive exposure to tobacco smoke at work, in catering and entertainment facilities, and at homes was declared by 9 out of 10 former smokers and non-smokers. They also indicated a lack of smoking rooms in the workplace, schools, in catering and entertainment facilities. Respondents emphasised their satisfaction with the smoking ban in public places, which has had a positive influence on their wellbeing and comfort while in those places.

Discussion
Study participants pointed out that the implementation of the new smoke-free policy has improved the situation of people exposed to second hand smoke, which is also reflected in the quantitative study. A study conducted in 2017 for the Chief Sanitary Inspector regarding attitudes towards smoking also clearly indicates the positive impact of the Anti-Tobacco Act on smokers’ behaviour.

Conclusions
Respondents expressed satisfaction with the smoking ban in public places. A significant problem with smoking in catering and entertainment facilities was also noted.

słowa kluczowe:

zaprzestanie palenia tytoniu, zdrowie publiczne, polityka antynikotynowa, zakaz palenia w miejscach publicznych, epidemiologia palenia

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.