eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
6/2021
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Narzędzia geriatryczne w praktyce lekarza POZ – skala Barthel

Bartosz J. Sapilak
1
,
Dagmara Pokorna-Kałwak
1
,
Roma Roemer-Ślimak
1

1.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Data publikacji online: 2021/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Społeczeństwo polskie się starzeje i ma to realny wpływ na pracę lekarzy POZ. Ze względu na niedostatek geriatrów opieka nad osobami w wieku podeszłym stanowi w swojej kompleksowości coraz większe wyzwanie dla lekarzy rodzinnych. Wynika stąd potrzeba zaznajomienia się z podstawowymi narzędziami, które można wykorzystać do oceny stanu zdrowia w okresie starości i późnej starości. Niniejszy artykuł stanowi część cyklu prac, w którym przybliżamy lekarzom podstawowe narzędzia geriatryczne służące do oceny chorego w wieku 65+. W ten sposób umożliwimy lepsze porozumienie pomiędzy geriatrą a lekarzem POZ, a w sytuacji braku dostępu do specjalisty poprawę jakości leczenia pacjenta w wieku podeszłym w ramach POZ. W artykule omówiono skalę Barthel służącą do oceny sprawności pacjentów i ich kwalifikacji do opieki długoterminowej.

Polish society is becoming elderly, and this has a real impact on the family doctor’s practice. Due to the lack of geriatricians, patient care in the elderly is a growing challenge for family physicians. Hence the need to become more familiar with the basic tools that can be used to assess the health status of elderly patients. This article is part of a series of works, in which we introduce doctors to the basic geriatric tools for assessing a patient aged 65+. In this way, we allow better agreement between geriatricians and family physicians, due to poor access to a specialists it should improve the quality of treatment of elderly patients. In this article we discuss the Barthel scale used for assessment patients functional efficiency and their eligibility for long-term care.
słowa kluczowe:

pacjent w wieku podeszłym, skale geriatryczne, skala Barthel

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.