eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Niedobory żywieniowe w epidemii opioidów: jak szkorbut udaje tocznia rumieniowatego

Nasha Elavia
1
,
Alok Joshi
1
,
Si Li
1
,
Jumee Barooah
2

1.
The Wright Center for Graduate Medical Education, Scranton PA, USA
2.
The Wright Center for Community Health, Jermyn PA, USA
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (4): 369-372
Data publikacji online: 2021/04/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Szkorbut rzadko występuje w kra- jach rozwiniętych. Niemniej nadal pojawiają się pojedyncze przypadki. Wczesne rozpoznanie szkorbutu bywa trudne, ponieważ objawy mogą wydawać się niespecyficzne i są podobne do występujących w innych znanych schorzeniach. U każ- dego chorego z samoistnym krwiakiem i plamicą, w kontekście zaburzeń odżywiania, należy brać pod uwagę szkorbut.

Opis przypadku
W artykule opisano przypadek 49-letniej kobiety z historią tocznia rumieniowatego układowego (SLE), zespołem jelita drażliwego (IBS) i uzależnieniem od opioidów oraz z trzytygodniową historią bezbolesnych wybroczyn na lewym biodrze i krwawienia z dziąseł. Badanie jamy ustnej wykazało lekko blade dziąsła z wyciekiem krwi po delikatnym ucisku. Występowała również łagodna tkliwość dziąseł. Badania laboratoryjne wykazały niedobór witaminy C, przy braku anemii. Wyniki testu koagulacyjnego były bez znaczenia. Pacjentka otrzymała doustną substytucję witaminą C, co spowodowało ustąpienie objawów.

Komentarz
Stwierdzono, że szkorbut ma podobne objawy jak choroby tkanki łącznej. Należy szczegółowo zbadać historię społeczną i rodzinną pacjentów przed rozpoznaniem zaburzeń autoimmunologicznych, ponieważ wymagają one odmiennego podejścia terapeutycznego i powodują odmienne skutki. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad obciążeniem niedoborami żywieniowymi w przypadku uzależnień i nad potencjalnym zakresem usług dotyczących żywienia w programach detoksykacji narkotykowej. W przyszłości powinno się przeprowadzić szeroko zakrojone studia nad określeniem zakresu różnych niedoborów żywieniowych u pacjentów uzależnionych od opioidów.Introduction
Scurvy is uncommon in developed countries. Nevertheless, rare cases still do occur. Early recognition of scurvy can be difficult because symptoms may appear nonspecific and can mimic more common conditions. In any patient with spontaneous hematoma and purpura, in the context of a nutritional disorder, scurvy should be considered.

Case description
We describe a 49-year-old female with a history of systemic lupus erythematosus (SLE), irritable bowel syndrome (IBS) and opioid dependence with a three-week history of painless ecchymosis on the left hip and bleeding in her gums. Examination of the oral cavity showed mildly pale gums with oozing of blood on applying gentle pressure. There was also mild tenderness of the gums. Laboratory investigations were remarkable for vitamin C deficiency in the absence of anaemia. A coagulation panel was unremarkable. The patient was treated with oral vitamin C replacement, resulting in the resolution of her symptoms.

Commentary
Scurvy has been found to mimic symptoms of connective tissue disease. Patients’ social and family history needs to be explored in detail prior to the diagnosis of autoimmune disorders as these have different treatment approach and implications. The burden of nutritional deficiencies in dependence and the potential scope of nutrition services in drug detoxification programmes needs to be further investigated. Future directions include a more widespread study to determine the scope of various nutritional deficiencies in patients with opioid dependence.

słowa kluczowe:

uzależnienie, witamina C, opioidy, szkorbut, niedobory żywieniowe

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe