ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Nieparanowotworowy wariant limbicznego zapalenia mózgu – opis przypadku

Mariusz Głuszak
,
Małgorzata Pazderska-Głuszak
,
Agata Gut-Lepiech
,
Aleksandra Wierzbicka
,
Tomasz Litwin
,
Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 255-269
Data publikacji online: 2017/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Limbiczne zapalenie mózgu (LE) jest chorobą rzadką, którą należy jednak uwzględnić w przypadku wystąpienia u pacjenta zaburzeń poznawczych, napadów padaczkowych i zaburzeń psychicznych.

Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek 28-letniej pacjentki z nieobciążonym wywiadem chorobowym, u której wystąpiły objawy ogólnoustrojowe infekcji wirusowej oraz przedłużający się drgawkowy stan padaczkowy. Na podstawie objawów klinicznych, obrazu rezonansu magnetycznego mózgu i wyników badań płynu mózgowo-rdzeniowego rozpoznano LE. Po leczeniu i rehabilitacji pacjentka wróciła do poprzednio wykonywanej pracy.

Komentarz: Limbiczne zapalenie mózgu zostało opisane po raz pierwszy w 1960 r. Pod względem etiologicznym wyróżniamy przypadki nieinfekcyjne LE (o charakterze zespołu paranowotworowego związanego głównie z rakiem drobnokomórkowym płuc) oraz przypadki infekcyjne LE (spowodowane przez wirusa opryszczki pospolitej). Opisano również przypadki związane z chorobami autoimmunologicznymi – nieparanowotworowe warianty LE, w których niekiedy obserwuje się obecność przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom błony komórek nerwowych. Nieparanowotworowe warianty LE są przykładem potencjalnie odwracalnych wariantów LE.

Purpose: Limbic encephalitis (LE) is a rare but necessary condition to consider when experiencing cognitive disorders, seizures, and psychiatric disorders.

Case description: This article presents a case of a 28-year-old patient with uncontrolled disease history, with systemic symptoms of viral infection and prolonged convulsive seizure status. Based on clinical symptoms, magnetic resonance imaging of the brain and cerebrospinal fluid test results revealed LE. After treatment and rehabilitation, the patient returned to work.

Comment: Limbic encephalitis was first described in 1960. In terms of aetiology, we divide LE into non-infectious (a para nitrogen syndrome primarily associated with small cell lung cancer) and infectious cases (caused by herpes simplex virus). Other cases of autoimmune diseases have also been reported – non-paraneoplastic limbic encephalitis (NPLE), in which the presence of antibodies against the antigen of the neuronal membrane is observed. Non-paraneoplastic LE variants are examples of potentially reversible LE variants.
słowa kluczowe:

limbiczne zapalenie mózgu, zespół paranowotworowy, przeciwciała anty-NMDAR

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe