en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2024
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Noworodek matki z cukrzycą: obraz kliniczny, diagnoza i leczenie

Magdalena Suda-Całus
1
,
Katarzyna Dąbrowska
1
,
Ewa Gulczyńska
1

  1. Department of Neonatology, Intensive Therapy and Neonatal Pathology, Polish Mother’s Memorial Hospital, Lodz, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (1): 36-41
Data publikacji online: 2024/04/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Mianem noworodka matki z cukrzycą (NMC) określa się noworodka urodzonego przez matkę, która w czasie ciąży choruje na cukrzycę. Termin matka z cukrzycą dotyczy zarówno ciężarnych z cukrzycą obecną już przed ciążą (cukrzyca 1 lub 2 typu), jak i rozpoznaną w czasie ciąży (cukrzyca ciążowa). Zwiększająca się częstość występowania cukrzycy typu 1 i 2 u młodych kobiet oraz rosnący wiek matki w momencie poczęcia zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań dla matki, porodu i dziecka. U NMC obserwuje się zwiększoną liczbę stanów patologicznych związanych z cukrzycą u matki, a do najczęstszych należą: zwiększona masa urodzeniowa i związane z tym powikłania (m.in. mechaniczne urazy okołoporodowe, niedotlenienie), niewydolność krążenia i oddychania związana z gorszą tolerancją stresu przy dużej masie urodzeniowej, hipoglikemia okresu noworodkowego i związane z nią powikłania, opóźnienie dojrzewania płuc w wyniku przeciwstawnego działania insuliny wobec kortyzolu, kardiomegalia i częsty przerost przegrody międzykomorowej, co skutkuje niewydolnością serca i zwężeniem drogi odpływu lewej komory oraz wady wrodzone (najczęściej ośrodkowego układu nerwowego i serca). Rzadziej występujące powikłania występujące u NMC to: przetrwałe nadciśnienie płucne, hiperbilirubinemia, zakrzepica żyły nerkowej, zespół małej okrężnicy, zgon wewnątrzmaciczny, policytemia oraz predyspozycja w późniejszym wieku do otyłości, insulinooporności i cukrzycy.

W artykule zebrano zasadnicze informacje dotyczące stanów patologicznych występujących u NMC oraz podano zalecane postępowanie.

An infant of a diabetic mother is defined as a newborn born to a mother who has diabetes during pregnancy. The term diabetic mother refers to pregnant women with diabetes diagnosed either before (type 1 or 2 diabetes) or during pregnancy (gestational diabetes). Rising incidence of type 1 and type 2 diabetes in young women and increasing maternal age at conception account for the higher risk of birth complications and adverse maternal and infant outcomes. Infants of diabetic mothers (IDMs) because of mother’s diabetes are prone to developing complications and the most common include: large birth weight and complications resulting from it (i.e. birth injuries, perinatal asphyxia), cardiovascular and respiratory insufficiency (poor tolerance of labor stress), neonatal hypoglycemia and it’s complications, delayed lung maturity (fetal hyperinsulinism and the opposite function of insulin to cortisol), cardiomegaly and hypertrophy of the intraventricular septum (functional narrowing of the outflow of the left ventricle and cardiac failure), congenital malformations (most often of the central nervous system and heart). Less common complications in IDMs are: persistent pulmonary hypertension, hyperbilirubinemia, renal vein thrombosis, small left colon syndrome, intrauterine death, polycythemia, and a predisposition to obesity, insulin resistance and diabetes later in life.

This article presents current knowledge about pathological conditions and the recommended management for IDMs.
słowa kluczowe:

cukrzyca przedciążowa, cukrzyca ciążowa, hiperglikemia, hiperinsulinizm, hipoglikemia


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.