eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2017
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Obwodowa polineuropatia indukowana leczeniem przeciwnowotworowym jako problem kliniczny

Anna I. Ciszewska
,
Marcin Janecki
,
Angelika Copija
,
Ewa Nowakowska-Zajdel

Medycyna Paliatywna 2017; 9(4): 204–209
Data publikacji online: 2018/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Obwodowa polineuropatia indukowana chemioterapią (chemotherapy-induced peripheral neuropaty – CIPN) to częste powikłanie leczenia onkologicznego w istotnym stopniu pogarszające jakość życia chorych. Może być powodem zmniejszenia efektywności, a wręcz zniweczenia efektu terapii poprzez konieczność redukcji dawki, a nawet odstawienia skutecznego leku przeciwnowotworowego.

O ile coraz więcej wiadomo na temat patogenezy CIPN, o tyle możliwości określenia czynników predykcyjnych, profilaktyki i leczenia nadal są ograniczone. W artykule omówiono patomechanizm i objawy kliniczne polineuropatii oraz sposoby terapii z uwzględnieniem różnic pomiędzy lekami onkologicznymi, przy których stosowaniu najczęściej obserwuje się polineuropatię. Zwrócono uwagę na potencjalne czynniki predysponujące z uwzględnieniem podłoża genetycznego. W przyszłości może to mieć znaczenie w wyodrębnieniu szczególnie narażonej grupy chorych przy kwalifikacji do określonego rodzaju leczenia.

Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is a common complication of oncological treatment, leading to a substantial decrease in the quality of life of patients with cancer. It is commonly responsible for reduced efficiency or even cessation of the treatment effect because the effective anticancer drug dose is reduced or discontinued.

Despite the fact that we know more and more about CIPN pathophysiological mechanisms, the predictive factors, prevention, and treatment options are still very limited. The pathomechanism, clinical symptoms, and potential treatment options based of differences between oncological drugs responsible for CIPN are presented in this review. The potential risk factors that may increase the likelihood of developing CIPN, such as genetic background, are also described. This has potential future impact on extracting the CIPN high-risk group of patients qualified to specific oncological treatment options.
słowa kluczowe:

polineuropatia indukowana chemioterapią, patomechanizm, duloksetyna

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe