eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2015
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena jakości życia w aspekcie dolegliwości somatycznych pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach

Halina Dendek
,
Marcin Janecki
,
Artur Pakosz
,
Beata Nabiałczyk

Medycyna Paliatywna 2015; 7(2): 115–121
Data publikacji online: 2015/08/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Ocena jakości życia chorych u kresu życia stanowi ważne zagadnienie w opiece paliatywnej. Poznanie potrzeb pacjentów i zbadanie ich opinii na temat świadczonej opieki jest ważne dla poprawy jakości pracy zespołu interdyscyplinarnego. Autorzy badania skoncentrowali się na ocenie jakości życia pacjentów w aspekcie zgłaszanych dolegliwości somatycznych.

Materiał i metody: Badaniem objęto 100 pacjentów (48 kobiet, 52 mężczyzn) przebywających na Oddziale Medycyny Paliatywnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach od października 2013 r. do marca 2014 r. Chorzy jednokrotnie dokonali samoopisu za pomocą ankiety, która dotyczyła różnych sfer wpływających na jakość życia. Udział w badaniu ankietowym był w pełni dobrowolny i anonimowy. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, badając zależności metodą korelacji r Pearsona.

Wyniki: Badani stanowili grupę reprezentatywną pod względem płci i wieku. Zdecydowana większość pacjentów była objęta opieką paliatywną przez czas dłuższy niż 2 miesiące. Ocena w skali Karnofsky’ego dostarczyła danych o ogólnym stanie zdrowia i jakości życia pacjentów. Wyniki badania ankietowego świadczą o zadowoleniu przeważającej grupy badanych z prowadzonej opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, lekarskiej oraz ze skuteczności prowadzonego leczenia. Pacjenci w różnym stopniu deklarują doświadczanie dolegliwości somatycznych.

Wnioski: Zdecydowana większość badanych deklaruje zadowolenie ze skuteczności prowadzonego leczenia, bez względu na doświadczanie dolegliwości somatycznych. Pacjenci charakteryzujący się wyższą jakością życia są bardziej zadowoleni z prowadzonego leczenia.

Introduction: The life quality assessment in patients at the end of life constitutes an important issue in the palliative care. Learning about the patients’ needs and investigating their opinions on the care they receive provides an opportunity to improve the work of the interdisciplinary team. The survey focused on the assessment of the life quality in patients, in the aspect of the somatic symptoms they suffer from.

Material and methods: The survey comprised 100 patients, hospitalized at the Palliative Care Ward, in the period from October 2013 to March 2014. The patients described their condition in a survey, the participation was entirely voluntary and anonymous. The survey pertained to various aspects influencing the quality of life (QoL). The results obtained were subjected to the statistical analysis with the application of the Pearson’s r correlation method.

Results: The examined patients constituted a representative group in terms of gender and age. A vast majority of the patients had been under palliative care for more than 2 months. The assessment in Karnofsky scale provided data on the patients’ general condition and their QoL. The results of the survey confirm that most investigated patients were satisfied with the care and with the effectiveness of the medical treatment applied. The patients report experiencing somatic symptoms in various degrees.

Conclusions: A vast majority of the subjects declare their satisfaction with the effectiveness of the treatment applied, irrespective of the somatic symptoms they suffer from. Patients characterized by a higher QoL are more satisfied with the treatment applied.
słowa kluczowe:

jakość życia, ból nowotworowy

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe