eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2017
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena zastosowania tapentadolu w uporczywym bólu pochodzenia neuropatycznego w chorobie nowotworowej

Piotr Jakubów
,
Urszula Kościuczuk
,
Juliusz Kosel

Medycyna Paliatywna 2017; 9(4): 225–230
Data publikacji online: 2018/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ból neuropatyczny jest jednym z trudniejszych do opanowania rodzajów bólu. Pomimo szerokiej dostępności leków, które mogą być stosowane zarówno w bólu nowotworowym, jak i nienowotworowym, nadal w badaniach populacyjnych raportowane jest niedostateczne leczenie bólu. Uważa się, że pomimo dostępu do leków zalecanych w bólu neuropatycznym znaczna liczba pacjentów cierpi na te dolegliwości. Tapentadol – nowy lek opioidowy – jest przedstawicielem klasy farmakologicznej określanej jako MOR-NRI (combining μ-opioid receptor agonist and noradrenaline reuptake inhibitor). W pracy oceniono skuteczność leczenia farmakologicznego z zastosowaniem tapentadolu w bólu nowotworowym ze współistnieniem dolegliwości o cechach bólu neuropatycznego. Przeprowadzona analiza wykazała, że zastosowanie tapentadolu zmniejszyło dolegliwości bólowe mierzone z użyciem różnych skal. W zakresie oceny NRS (Numerical Rating Scale) odnotowano zmniejszenie dolegliwości bólowych średnio o 4 pkt w grupie pacjentów z zastosowaną politerapią i o 2 pkt w grupie z monoterapią. W ocenie według skali VAS (Visual Analogue Scale) odnotowano odpowiednio zmniejszenie natężenia dolegliwości bólowych o 4,5 pkt i 4,3 pkt. W ocenie nasilenia bólu neuropatycznego z zastosowaniem kwestionariusza DN-4 wystąpiło zmniejszenie odpowiednio o 2 pkt przy stosowaniu tapentadolu z lekiem przeciwdrgawkowym i o 4 pkt w politerapii skojarzonej dodatkowo z innym opioidem. Tapentadol wykazuje dobrą skuteczność i bezpieczeństwo w terapii bólu nowotworowego z komponentem neuropatycznym.

Neuropathic pain is one of the most difficult types of pain to control. Despite the wide availability of drug regulations applicable to both cancer and non-cancer pain, insufficient pain treatment is still reported in population studies. It is believed that despite the availability of drugs recommended for neuropathic pain, a significant number of patients suffer from these ailments. Tapentadol, a new opioid drug, is a representative of the pharmacological class referred to as MOR-NRI (combining μ-opioid receptor agonist and noradrenaline reuptake inhibitor). The aim of this study is to evaluate the efficacy of pharmacological treatment with tapentadol in cancer pain with the coexistence of ailments with the features of neuropathic pain. The analysis showed that the use of tapentadol reduced pain symptoms measured using different scales. In the area of NRS (Numerical Rating Scale) assessment, pain reduction was on average 4 points in the group of patients with polytherapy and 2 points in the group with monotherapy. In the assessment according to the VAS scale (Visual Analogue Scale), there was a corresponding reduction in pain intensity by 4.5 points and 4.3 points. In assessing the severity of neuropathic pain using the DN-4 questionnaire, there was a reduction of 2 points when using tapentadol with an anticonvulsant and 4 points in combination therapy with the addition of another opioid. Tapentadol has good efficacy and safety in the treatment of cancer pain with a neuropathic component.
słowa kluczowe:

ból neuropatyczny, tapentadol, ból nowotworowy

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe