eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Opieka paliatywna w Irlandii

Dominika Agnieszka Kmita
1
,
Wiktor Maria Czarkowski
1
,
Marcin Janecki
2

1.
Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o., Oddział w Katowicach, Katowice
2.
Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Medycyna Paliatywna 2022
Data publikacji online: 2022/09/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Starzejące się społeczeństwo, współistniejąca wielochorobowość oraz wzrost umieralności generują w Irlandii zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu opieki paliatywnej. Jest ona dedykowana zarówno pacjentom w stanie terminalnym, jak i leczonym z powodu chorób przewlekłych. Przez wzgląd na wielokulturowość dąży się, aby dostęp do pomocy był równy oraz uwzględniał różnice międzyludzkie. Ideą tego artykułu jest przybliżenie struktury opieki paliatywnej w Irlandii z wyszczególnieniem sposobów jej udzielania, celów, monitorowania rozwoju oraz źródeł finansowania. Podstawę opisywanego zagadnienia stanowi wydany w 2019 r. przez Zarząd Służby Zdrowia (Health Service Executive – HSE) dokument Adult Palliative Care Services, Model of Care for Ireland. Głównym założeniem opieki paliatywnej w Irlandii jest łatwy dostęp do poprawiających jakość życia oraz dostosowanych do potrzeb pacjenta świadczeń. Jego realizacja oparta została na ośmiu fundamentach, wśród których uwzględnia się planowanie opieki, wsparcie dla opiekunów, zintegrowanie opieki zdrowotnej, szkolenia specjalistyczne, systemy informacji o pacjentach oraz ocenę jakości podejmowanych działań, dalsze badania i innowacje. Dostępne informacje pozwalają wnioskować, że opieka paliatywna na terenie Irlandii utrzymuje się na wysokim poziomie i nieustannie się rozwija. Współpraca wielu organizacji, wdrażanie nowych projektów oraz odpowiednio skoordynowane działania zorientowane na dobro pacjenta pozwalają Irlandii cieszyć się jednym z najlepszych systemów opieki paliatywnej na świecie.

Ireland’s aging society with coexisting increased multimorbidity and mortality means there is a greater demand for palliative care. It is dedicated to patients with terminal illnesses, as well as those with chronic diseases. Due to multiculturalism, access to such help should be equal and take interpersonal differences into account. The aim of this article is to describe the structure of Ireland’s palliative care, detailing levels of service provision, established goals, evidence of improvement, and funding. The base of the featured issue is “Adult Palliative Care Services, Model of Care for Ireland” released by the Health Service Executive in 2019. The main target of palliative care is easy access to service provision, which is adjusted to the patient’s needs and improves the their quality of life. This target can be achieved based on 8 foundations: planning care, providing carer support, integrating health care, specialist training, systems of patients’ information, quality improvement, research, and innovation. The available information allows us to conclude that palliative care in Ireland provides services on a high level and is continually developing. Cooperation of many organizations, implementation of new projects, and properly coordinated patient-oriented actions have resulted in one of the best palliative care services in the world.
słowa kluczowe:

Irlandia, medycyna paliatywna, organizacja medycyny paliatywnej

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.