eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Osobowość, samoocena i depresja u osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym

Agnieszka Waligórska
1
,
Wiktoria Warońska
1
,
Joanna Dymecka
1
,
Jakub Filipkowski
1

1.
Institute of Psychology, University of Opole, Opole, Poland
Alcohol Drug Addict 2022; 35 (1):
Data publikacji online: 2022/06/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym może mieć wpływ na cechy osobowości w wieku dorosłym, samoocenę i predyspozycje do depresji. Celem badań było określenie różnic między cechami osobowości, samooceną i depresją u osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym i tych bez problemu.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 190 osób, z czego 94 osoby z rodzin z problemem alkoholowym i 96 osób z grupy kontrolnej. Wykorzystano Skalę Samooceny Rosenberga (SES), Inwentarz Osobowości (TIPI-PL) oraz Inwentarz Depresji Becka (BDI).

Wyniki
Badanie wykazało, że osoby z rodzin z problemem alkoholowym charakteryzowały się niższym poziomem samooceny i większym nasileniem objawów depresji w porównaniu z grupą kontrolną. Wykazano również, że osoby pochodzące z rodzin alkoholowych cechują się większym poziomem neurotyzmu. Stwierdzono istotne statystycznie korelacje między cechami osobowości, samooceną i depresją.

Omówienie
Problem alkoholowy w rodzinie może negatywnie oddziaływać na rozwój osobowości, samoocenę i skłonność do depresji osób wychowujących się w tej rodzinie. Osoby, które osiągają niskie wyniki w zakresie sumienności, stabilności emocjonalnej, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia i ugodowości, są narażone na ryzyko obniżenia samooceny, co następnie zwiększa ryzyko depresji. Te wyniki są zgodne z wynikami innych badań oraz częściowo potwierdzają założenia teoretyczne.

Wnioski
Osoby pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym różnią się od grupy kontrolnej pod względem poziomu samooceny, nasilenia depresji i niektórych cech osobowości. Wyniki te mogą stanowić inspirację do dalszych badań i tworzenia specjalistycznych programów terapeutycznychIntroduction
Growing up in a family with an alcohol-related problem may have an impact on personality traits, self-esteem and a predisposition to depression in adulthood. The aim of the current research was to analyse whether there are differences between people raised in families with or without alcohol history in personality traits, self-esteem and depression.

Material and methods
The study included 190 persons; 94 from families with an alcohol problem and 96 from the control group. The Rosenberg’s Self-Esteem Scale (SES), Ten Item Personality Inventory (TIPI) and Beck’s Depression Inventory (BDI) were used in the study.

Results
The study showed that people from families with an alcohol-related problems were characterised by lower self-esteem and higher intensity of depression symptoms compared to the control group. It has also been shown that people from families with alcohol problems are characterised by a greater intensity of neuroticism. Statistically, significant correlations were found between personality traits, self-esteem and depression.

Discussion
According to presented results, an alcohol-related problem in the family history has a negative impact on the adult’s personality, self-esteem and the tendency to depression. Those who scored low on conscientiousness, emotional stability, extraversion, openness to experience and agreeableness have a risk of lower self-esteem and subsequently increased risk of depression. These conclusions are consistent with previous research and partially with theoretical assumptions.

Conclusions
Results show that people from families with an alcohol-related problem differ from the control group in terms of the level of self-esteem, intensity of depression and certain personality traits. These results can inspire further research and the creation of specialised therapeutic programmes.

słowa kluczowe:

depresja, samoocena, osobowość, rodzina, alkoholizm

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.