eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Przegląd Dermatologiczny/Dermatology Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
6/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Osteoliza paliczków dystalnych w przebiegu twardziny układowej – opis przypadku

Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Zbigniew Pietrzak, Jolanta D. Torzecka, Anna Woźnicka, Bożena Dziankowska-Bartkowiak

Przegl Dermatol 2016, 103, 465–468
Wprowadzenie. Osteoliza dystalnych paliczków w przebiegu twardziny układowej (systemic sclerosis – SSc) jest opisywana w piśmiennictwie, jednak ciągle się o niej zapomina i rzadko bywa przedmiotem badań.

Cel pracy. Przedstawienie przypadku masywnej akroosteolizy z towarzyszącym odkładaniem złogów wapnia w tkankach w przebiegu SSc.

Opis przypadku. Kobieta w wieku 53 lat chorująca na ograniczoną postać SSc (lSSc) od 8 lat, leczona od kilkunastu tygodni z powodu zmian naciekowo-ropnych II i IV palca ręki prawej z powodu postępującej akroosteolizy paliczka dystalnego oraz kalcynozy okołotkankowej z towarzyszącym niedokrwieniem.

Wnioski. Obecnie coraz więcej dowodów naukowych przemawia za uznaniem akroosteolizy za ważny objaw kliniczny w przebiegu SSc, głównie ze względu na korelację z postępującą mikroangiopatią oraz nasilenie niedokrwienia paliczków.

Introduction. Acroosteolysis is a recognized, but under-researched and forgotten manifestation of systemic sclerosis (SSc).

Objective. To present a case of exuberant acroosteolysis and subcutaneous tissue calcinosis in the course of SSc.

Case report. The patient, aged fifty-three with limited systemic sclerosis (lSSc) for 8 years duration, was under dermatological treatment because of ulcerative inflammation of the 2nd and 4th finger of the right hand. Progressive acroosteolysis of the distal phalanx with calcinosis and severe digital ischaemia was diagnosed.

Conclusion. There is growing evidence suggesting that acroosteolysis is an important manifestation of SSc due to the correlation with progressive microangiopathy and severity of digital ischaemia.
słowa kluczowe:

twardzina układowa, osteoliza akralna, osteoliza, rentgenogram

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe