en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
2/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Owłosienie łonowe w okresie niemowlęcym – przegląd literatury i prezentacja dwóch przypadków

Anna Rakuś-Kwiatosz
1, 2
,
Elżbieta Budzyńska
1
,
Iwona Beń-Skowronek
1

1.
Department of Pediatric Endocrinology and Diabetology, Medical University of Lublin, Poland
2.
Department of Pediatric Propedeutics, Medical University of Lublin, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (2): 112-117
Data publikacji online: 2023/07/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Izolowane przedwczesne pubarche u chłopców w okresie minipuberty może nastręczać wiele trudności diagnostycznych. Powodem jest mała częstość występowania, a co za tym idzie ograniczona liczba badań na ten temat oraz brak ściśle określonych norm laboratoryjnych z powodu fizjologicznej zmienności stężeń hormonów gonadotropowych i androgenów w tym okresie.

Materiał i metody
W pracy przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą przedwczesnego pubarche u niemowląt, opierając się na przeglądzie piśmiennictwa, oraz dwa opisy przypadków niemowląt płci męskiej, u których pubarche praecox wystąpiło w przebiegu minipuberty.

Wyniki
Owłosienie w okolicy łonowej u chłopca w okresie minipuberty wymaga diagnostyki różnicowej. W przypadku wykluczenia patologii wydaje się, że może być łagodnym wariantem przedwczesnego dojrzewania płciowego, które prawdopodobnie jest wynikiem zwiększonej wrażliwości mieszków włosowych na przejściowe zwiększone stężenie androgenów.

Wnioski
Przedwczesne pubarche w okresie minipuberty, jako łagodny wariant przedwczesnego dojrzewania płciowego, jest rozpoznaniem z wykluczenia i ustępuje samoistnie, jednak bezwzględnie wymaga okresowej kontroli, aby w przypadku progresji dojrzewania wykluczyć poważną etiologię.Introduction
Isolated premature pubarche (PP) in infancy may be the reason for many diagnostic difficulties. This is due to the low incidence and, therefore, the limited number of studies on this subject and the lack of strict laboratory standards because of the physiological variability of gonadotropic hormone and androgen concentrations during minipuberty.

Material and methods
We aimed to present current knowledge about PP in infancy based on the literature review and 2 cases of male infants with scrotal hair during minipuberty.

Results
Isolated hair in the pubic region in a boy during the period of minipuberty requires differential diagnosis. After excluding serious aetiology, it seems to be a mild, self-limiting variant of precocious puberty. The phenomenon is probably a result of increased sensitivity of the hair follicles to transiently increased androgen concentration.

Conclusions
Isolated pubic hair in infancy as a mild, self-limiting variant of precocious puberty in infants should be a diagnosis of exclusion. The condition resolves spontaneously, but it absolutely requires further follow-up to exclude serious aetiology in the case of puberty progression.

słowa kluczowe:

niemowlę, minipuberty, owłosienie łonowe, przedwczesne dojrzewanie, pubarche praecox


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.