eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

2/2020
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Owrzodzenie tętnicze – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie zachowawcze

Paulina Mościcka
1, 2
,
Justyna Cwajda-Białasik
1, 2
,
Maria Teresa Szewczyk
1
,
Arkadiusz Jawień
3

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3.
Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
LECZENIE RAN 2020; 17 (2): 95-99
Data publikacji online: 2020/09/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Miażdżyca tętnic kończyn dolnych jest chorobą przewlekłą i w zaawansowanej postaci może prowadzić do wielu powikłań, m.in. do rozwoju owrzodzenia niedokrwiennego. Według danych epidemiologicznych, owrzodzenia tętnicze stanowią 20% ran zlokalizowanych na kończynach dolnych. Opieka nad chorym z owrzodzeniem niedokrwiennym wymaga podejmowania specjalistycznych działań. Najważniejszym elementem terapii jest leczenie przyczynowe, czyli poprawa ukrwienia tkanek, następnie wdrożenie farmakoterapii, prawidłowa pielęgnacja rany, redukcja czynników ryzyka, edukacja chorego i jego rodziny. Prawidłowe postępowanie miejscowe z raną, zgodne z najnowszymi rekomendacjami, przyspiesza gojenie rany i zmniejsza ryzyko rozwoju powikłań, takich jak zakażenie.

Arteriosclerosis of lower limb is a chronic disease and in its advanced form it can lead to many complications, including the development of ischemic ulcers. According to epidemiological data, arterial ulcers account for 20% of wounds located on the lower limbs. The care of patients with ischemic ulcers requires specialist treatment. The most important element of therapy is causal treatment, i.e. improvement of tissue blood flow, then implementation of pharmacotherapy, proper care of the wound, reduction of risk factors, education of the patient and his family. The proper local management of the wound, in accordance with the latest recommendations, increases effectiveness wound healing and reduces the risk of complications such as infection.
słowa kluczowe:

miażdżyca tętnic kończyn dolnych, owrzodzenie tętnicze, postępowanie miejscowe

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe