eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA: PERSPEKTYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

PORÓWNANIE ZMIAN SERCOWO-PŁUCNYCH PODCZAS TESTÓW NA ROWERZE I BIEŻNI

Dóra Nagy
1
,
Zoltán Horváth
1
,
Csaba Melczer
1
,
Evelin Derkács
1
,
Pongrác Ács
1
,
András Oláh
1

1.
Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Hungary
Data publikacji online: 2020/09/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Badanie pilotażowe miało na celu zbadanie sercowo-płucnych różnic przyrostowej vita maxima podczas testów na rowerze i bieżni przeprowadzonych wśród czołowych młodych rowerzystów.

Materiał i metody
Ośmioro czołowych młodych rowerzystów (sześciu mężczyzn i dwie kobiety w wieku 17.125±1.8 roku) wykonało najpierw cykl na ergometrze rowerowym z wykorzystaniem roweru wyścigowego Tacx Smart Flux roller, a 48 godzin później test vita maxima na bieżni. Podczas obydwu testów zmierzono wydolność tlenową oraz parametry sercowo-płucne i metaboliczne.

Wyniki
Na podstawie badania t par próbek i testu Wilcoxona dla par obserwacji ustalono, że maksymalne wartości obciążenia (W) na bieżni były znacząco wyższe (t=3,52; p<0,05) niż na rowerze. Wartości zużycia tlenu (VO2; ml/min) i wydalonego dwutlenku węgla (VCO2; ml/min) (t=4,76 i t=3,45; p<0,05), maksymalna oksydacja tłuszczu (Fatmax; g/dzień) (t=4,34; p=<0,05), maksymalne zużycie tlenu (VO2max; ml/kg/min) (t=4,9; p<0,05) i zużycie tlenu na progu mleczanowym (VO2atLT; ml/kg/min) (t=4,04; p<0,05) okazały się z kolei istotnie wyższe w teście na bieżni. Badanie korelacji Pearsona wykazało korelację między VO2atLT i większości pozostałych parametrów (VO2, wentylacja (VE; BTPS l/min), obciążenie na progu mleczanowym (load at LT), wydatek energetyczny (EE; g/dzień)).

Wnioski
Różnice w uzyskanych wynikach mogły zostać spowodowane predyspozycjami do wykonywania konkretnego sportu, w tym wypadku jazdy na rowerze oraz różnicami między jazdą na rowerze i bieganiem w zakresie struktury kurczliwości (współśrodkowy i niewspółśrodkowy), a także różnymi wymaganiami metabolicznymi. Obserwacje muszą być uwzględnione podczas badania rowerzystów na bieżni i planowania obciążenia ich treningów.Background
Our pilot study aimed to investigate cardiopulmonary differences between vita maxima incremental cycle and treadmill tests among elite youth cyclists.

Material and methods
8 elite youth cyclists (6 male, 2 female; age: 17.125±1.8 years) completed a cycle ergometer test using a road racing bike on a Tacx Smart Flux roller, followed by a vita maxima treadmill test 48 hours later. Aerobic capacity, cardiopulmonary, and metabolic parameters were measured during both tests.

Results
Based on the paired sample t-test, and Wilcoxon signed-rank test, the maximal load values (W) on the treadmill were significantly higher (t=3.52; p<0.05) than in the cycle test. Volume of utilized oxygen (VO2; ml/min) and volume of exhaled CO2 (VCO2; ml/min) values (t=4.76 and t=3.45; p<0.05), maximal fat oxidation (Fatmax; g/day) (t=4.34; p<0.05), maximum rate of oxygen consumption (VO2max; ml/kg/min) (t=4.9; p<0.05) and rate of oxygen consumption at lactate threshold (VO2atLT; ml/kg/min) (t=4.04; p<0.05) also showed significantly higher values than in treadmill test. Pearson’s correlation study showed significant correlation between VO2atLT, and most other parameters (VO2, ventilation (VE; BTPS l/min), load at lactate threshold (load at LT), energy expenditure (EE; g/day)).

Conclusions
The differences in results may be because of sport-specific adaptation to cycling and the characteristics of running and cycling, such as the different muscle contraction composition (concentric and eccentric) and different metabolic demands. These findings must be taken into account when testing cyclists on a treadmill, and planning their training loads based on these results.

słowa kluczowe:

test na bieżni, test ergometru rowerowego, test wysiłkowy, sportowcy

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe