eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA: PERSPEKTYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

POWSZECHNOŚĆ I KORELATY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD PRACOWNIKÓW PUBLICZNEJ OCHRONY ZDROWIA NA WĘGRZECH

Gyongyver Rovo
1
,
Alexandra Makai
1
,
Viktória Prémusz
1
,
Petra Baumann
2
,
Tamás Laczkó
1
,
József Betlehem
1
,
Pongrác Ács
1
,
András Oláh
1

1.
Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Hungary
2.
Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Medical School, University of Pécs, Hungary
Data publikacji online: 2020/10/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Ze względu na niekorzystne warunki zatrudnienia pracownicy ochrony zdrowia często odczuwają wiele skutków somatycznych i psychosomatycznych. Chociaż można je złagodzić dzięki aktywności fizycznej, ich styl życia często okazuje się niewłaściwy. W niniejszej pracy zbadano poziom aktywności fizycznej pracowników węgierskiego systemu ochrony zdrowia z punktu widzenia zdrowia zawodowego.

Materiał i metody
Za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (ang. International Physical Activity Questionnaire, IPAQ – forma rozszerzona) przeanalizowano poziom aktywności fizycznej 285 pracowników ochrony zdrowia. Do analizy statystycznej zastosowano SPSS 24.0.

Wyniki
Zgodnie z ogólnymi wartościami MET/minuta/tydzień uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy w zależności od ich aktywności fizycznej (aktywność niewystarczająca, wystarczająca i wysoka). Spośród wszystkich trzech kategorii najczęściej występującą okazała się ta, w której deklarowano wysoką aktywność fizyczną (90,68%). Aktywność zawodowa stanowiła jedną trzecią wyniku całkowitego (32,01%), a aktywność w czasie wolnym – 11,52%. Przeprowadzono analizę korelacji z uwzględnieniem czynnika BMI, wieku i aktywności fizycznej (ang. physical activity, PA). Znaczącą korelację (p<0,05) wykazała jedynie aktywność w czasie wolnym.

Wnioski
Wyniki potwierdzają, że aktywność fizyczna grupy docelowej w czasie pracy nie przyczynia się do aktywności fizycznej w czasie wolnym.Background
Due to unfavorable working conditions, health professionals often suffer several psychosomatic and somatic symptoms. Although these symptoms could be relieved by physical activity, their lifestyles are often inadequate. We assessed the physical activity levels of workers in the Hungarian healthcare system through the lens of occupational health.

Material and methods
We surveyed the physical activity levels of 285 healthcare workers using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ – Long Form). SPSS 24.0 was used to perform statistical analysis.

Results
According to their overall MET/minute/week values, participants were divided into 3 groups based on physical activity levels: insufficient, sufficient, and high physical activity. The most populated activity category was the high physical activity category with a result of 90.68%. Occupational activity accounted for one-third (32.01%) of total activity scores while leisure time activity accounted for 11.52% of total activity. Correlation analysis was carried out focused on Body Mass Index (BMI), age, and physical activity (PA). Only leisure time activity showed a significant correlation (p<0.05).

Conclusions
Our research acknowledges that physical activity during working hours with respect to the target group does not contribute to physical activity in leisure time.

słowa kluczowe:

aktywność fizyczna, zdrowie zawodowe, promocja zdrowia, pracownicy ochrony zdrowia, IPAQ

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe