ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Pacjent skarżący się na nieregularny rytm snu – opis przypadku

Adam Wichniak
,
Aleksandra Wierzbicka
,
Katarzyna Szaulińska
,
Ewa Poradowska
,
Wojciech Jernajczyk

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (3): 184-193
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Zaburzenie z opóźnioną fazą snu i czuwania jest najczęstszym zaburzeniem rytmu okołodobowego snu. Celem artykułu jest opisanie przypadku mężczyzny, u którego niehigieniczny tryb życia i niewłaściwe leczenie spowodowały przejście tego typu zaburzenia w zaburzenie z innym niż 24-godzinny rytmem snu i czuwania.

Opis przypadku: Pacjent w wieku 26 lat zgłosił się do poradni leczenia zaburzeń snu ze skargami na nieregularny rytm snu. Opisał, że już od czasu rozpoczęcia szkoły podstawowej miał problemy z zasypianiem i wstawaniem rano do szkoły. Trudności te narosły w okresie adolescencji oraz po rozpoczęciu studiów. Rytm snu stał się nieregularny, a potrzeba snu wzrosła do 13 godzin w ciągu doby. W leczeniu zastosowano interwencje behawioralne w połączeniu z terapią melatoniną 5 mg/dobę i fototerapią, zgodnie z zasadami chronobiologicznego leczenia zaburzeń rytmu snu.

Komentarz: W leczeniu zaburzenia z opóźnioną fazą snu i czuwania ważną rolę odgrywają interwencje chronobiologiczne: przestrzeganie zasad higieny snu, ze szczególnym uwzględnieniem stałych, regularnych pór wstawania (i zasypiania) zarówno w dni robocze, jak i w weekendy, z jednoczesnym ograniczaniem korzystania z wszelkich urządzeń multimedialnych emitujących światło na co najmniej godzinę przed położeniem się do łóżka. Brak przestrzegania tych zasad nasila objawy zaburzenia, w skrajnych przypadkach może też prowadzić do całkowitej utraty synchronizacji rytmu snu i czuwania z rytmem dnia i nocy.

Purpose: Delayed sleep-wake phase disorder is the most common circadian rhythm sleep disorder. The aim of this article is to describe the case of a man whose unhealthy lifestyle and improper treatment made delayed sleep-wake phase disorder turn into non-24-hour sleep-wake rhythm disorder.

Case description: A 26-year old patient reported to a sleep disorder outpatient clinic, complaining of an irregular sleep rhythm. He said that from the beginning of the primary school, he had problems with falling asleep and waking up in the morning to go to school. These difficulties got more severe during adolescence and after he started his college studies. The rhythm of sleep became irregular and the need to sleep increased to 13 hours a day. The treatment involved behavioural interventions combined with melatonin 5 mg/day and phototherapy, in line with the procedures of chronobiological treatment of sleep rhythm disorders.

Comment: Chronobiological interventions, such as monitoring of adherence to sleep hygiene rules with an emphasis on fixed, regular times of waking up (and falling asleep) both on weekdays and weekends, while limiting the use of multimedia devices emitting light, at least one hour before going to bed, play an important role in the treatment of delayed sleep-wake phase disorder. Failure to meet these rules makes the symptoms of the disorder more severe and in extreme cases can lead to total loss of synchronisation of the sleep and wake rhythm with the day and night rhythm.
słowa kluczowe:

zaburzenia rytmu okołodobowego snu i czuwania, opóźnienie fazy snu, diagnoza, leczenie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe