eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2014
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Pacjent z bolesnym zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej w opiece paliatywnej

Piotr Jakubów
,
Izabella Jacewicz
,
Jolanta Sułek
,
Marcin Przegaliński

Medycyna Paliatywna 2014; 6(2): 81–88
Data publikacji online: 2014/08/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zapalenie jamy ustnej jest bolesną dolegliwością dotyczącą najczęściej śluzówki jamy ustnej, gardła i przełyku. Szacuje się, że zapalenie to występuje u 40–60% pacjentów po przebytej terapii przeciwnowotworowej oraz 70% pacjentów w jej trakcie. Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju zapalenia jamy ustnej u pacjentów paliatywnych, a na ich podstawie określenie możliwych do zastosowania metod farmakologicznych. W pracy dokonano przeglądu wybranego piśmiennictwa omawiającego zapalenie jamy ustnej u pacjentów paliatywnych. Omówiono skład i budowę śliny, jej rolę w warunkach fizjologicznych i patologicznych, sposoby oceny i rozpoznania zapalenia jamy ustnej, przedstawiono dostępne skale oceniające zapalenie oraz możliwości różnicowania zmian i monitorowania dynamiki zapalenia. Zaproponowano dostępne metody leczenia, z uwzględnieniem terapii polegającej na przywróceniu równowagi elektrolitowej w śluzówce jamy ustnej. Jednym z omawianych środków leczniczych jest preparat zawierający przesycony roztwór jonów wapnia i fosforanów. W artykule przeanalizowano podstawy teoretyczne zastosowania roztworów elektrolitowych na śluzówkę jamy ustnej i ich rolę w przywracaniu równowagi dynamicznej na jej powierzchni. Omówiono w postaci tabel dostępne związki i preparaty do stosowania miejscowego oraz chemioterapeutyki i antybiotyki do stosowania ogólnoustrojowego. Miejscowe środki zawierające jony wapniowe i fosforanowe w sposób znaczący przyspieszają leczenie śluzówki jamy ustnej.

Stomatitis is a painful illness, usually on the mucosa of the mouth, throat and esophagus. It is estimated that is concerned 40-60% of patients who have undergone treatment anticancers and 70% of the patients during the treatment. The aim of this study was to identify risk factors stomatitis palliative patients, and on the basis of determination of applicable procedures pharmacology. The review of selected literature discussing oral mucositis in patients palliative. Discussed saliva composition and construction, its role in physiological and pathological conditions, discusses the evaluation and diagnosis methods stomatitis, the available scales assessing inflammation and the possibility of differentiation and monitoring changes in the dynamics of inflammation. Proposed treatments available including therapies based on restoring electrolyte balance in the oral mucosa. One of these therapeutic agents is a formulation comprising a supersaturated solution of calcium and phosphate ions. The article discusses the theoretical use of electrolyte solutions for oral mucosa and their role in restoring steady on its surface. Discussed are available in tabular form compounds and formulations for topical application, and possible to use antibiotics and chemotherapeutic agents for systemic use. The use of enriched preparations of calcium and phosphate compounds seems most preferred is currently a rebalancing electrolytes oral mucosa possible to apply next to targeted therapy.
słowa kluczowe:

zapalenie jamy ustnej, kserostomia, Caphosol

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe