eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2022
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Picie alkoholu przez ukraińską młodzież szkolną. Analiza czynników rodzinnych i pandemii COVID-19

Svitlana Shchudlo
1
,
Iryna Mirchuk
1
,
Oksana Zelena
1
,
Larysa Klymanska
2
,
Halyna Herasym
2
,
Viktor Savka
2
,
Maryna Klimanska
3
,
Inna Haletska
3
,
Katarzyna Okulicz-Kozaryn
4
,
Krzysztof Ostaszewski
5

1.
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, Ukraine
2.
Lviv Polytechnic National Universitу, Lviv, Ukraine
3.
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
4.
Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
5.
Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2022; 35 (2): 73-92
Data publikacji online: 2022/12/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Pierwszym celem badań było oszacowanie rozpowszechnienia picia alkoholu i upijania się wśród młodzieży w populacji miejskiej, podmiejskiej i wiejskiej w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Drugim celem była analiza czynników rodzinnych, pandemicznych i społeczno-demograficznych związanych z piciem alkoholu i upijaniem się przez dorastającą młodzież.

Materiał i metody
Dane zebrano w 2020 r. w trzech populacjach młodzieży w wieku 13–15 lat mieszkającej we Lwowie (N = 1085), w Drohobyczu (N = 499) i na wsiach wokół Drohobycza (N = 454). We Lwowie zastosowano kwestionariusz internetowy, w Drohobyczu i okolicach tradycyjny kwestionariusz papierowy. Kwestionariusz i metodologia zostały zaczerpnięte z polskiego badania znanego jako badanie mokotowskie.

Wyniki
Wyniki wskazują, że młodzież wiejska pije alkohol i upija się znacznie częściej niż młodzież z miast. Wskaźniki używania alkoholu na wsi były dwukrotnie wyższe niż we Lwowie. Około 47% młodzieży piło alkohol w towarzystwie rodziców, przy czym istotnie więcej dziewcząt piło z rodzicami. Analiza regresji wykazała, że czynniki rodzicielskie odgrywają istotną rolę w zachowaniach dotyczących alkoholu u dorastających dzieci. Rodzicielski monitoring i wsparcie okazały się czynnikami ochronnymi, ale tradycja picia z rodzicami okazała się silnym czynnikiem ryzyka upijania się młodzieży. Słabe radzenie sobie z pandemią okazało się czynnikiem ryzyka picia alkoholu przez nastolatków.

Omówienie
Wyniki potwierdzają znaczącą rolę miejsca zamieszkania, czynników rodzicielskich oraz umiejętności radzenia sobie z pandemią w zachowaniach alkoholowych dorastających dzieci. Niektórzy ukraińscy rodzice podzielają kulturę spożywania lekkich napojów alkoholowych ze swoimi dorastającymi dziećmi, chociaż ten zwyczaj może być ryzykowny dla dorastającej młodzieży. Artykuł przedstawia szczegółową dyskusję nad tymi zagadnieniami.

Wnioski
Badania stanowią interesujący wkład w rozwój wiedzy o piciu alkoholu przez nastolatków w Europie Wschodniej. Wyniki wskazują na potrzebę wdrożenia działań profilaktycznych mających na celu wzmocnienie umiejętności rodzicielskich i pomoc w ograniczeniu negatywnych wpływów społecznych. Artykuł zawiera rekomendacje dla praktyki.Introduction
The first purpose of this research was to estimate the prevalence of alcohol drinking and drunkenness among adolescents in the urban, suburban and rural populations in the Lviv region of Ukraine. The second purpose was to analyse the relationship between family, pandemic, socio-demographic factors and alcohol-related behaviours among adolescents.

Material and methods
Data were collected in 2020 in three populations of Ukrainian adolescents aged 13-15 living in Lviv (N = 1085) in the small town of Drohobych (N = 499) and surrounding countryside (N = 454). Due to pandemic restrictions, an online questionnaire was used in Lviv, while a traditional paper questionnaire was circulated in Drohobych and the countryside. The questionnaire and methodology were taken from the Polish Mokotów Study.

Results
The results of the study indicate that rural youth drink alcohol and get drunk significantly more often than their urban peers. Alcohol-use rates in the countryside were twice as high as in Lviv. About 47% of youth drank alcohol in the company of their parents, with significantly more girls drinking with their parents. Regression analysis suggested that parental factors play a significant role in adolescent children alcohol-related behaviours. Parental monitoring and support proved to be protective factors, but the tradition of drinking with parents appeared to be a strong risk factor for adolescent drunkenness. Poor pandemic coping was found to be a risk factor for adolescent alcohol use.

Discussion
The study confirms the significant role of the residential environment, family factors as well as the role of pandemic coping in adolescents’ alcohol behaviour. Some Ukrainian parents share a culture of consuming light alcoholic beverages with their adolescent children, although this culture might be risky for adolescent children. Detailed discussion about all these issues is provided.

Conclusions
Our study provides an interesting contribution to research on adolescent alcohol use and abuse in Eastern Europe. The results indicate the need to develop and implement preventive measures aimed at strengthening parenting skills and help them to reduce negative social influences. Practical implications are provided.

słowa kluczowe:

młodzież, picie alkoholu, upijanie się, rozpowszechnienie, czynniki rodzinne, pandemia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.