eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Krótkie doniesienie

Picie dla zabicia czasu: dystans fizyczny, stres i spożycie alkoholu podczas epidemii COVID-19

Bishwajit Ghose
1
,
Jude Mary Cénat
2

1.
Children’s Hospital of Eastern Ontario Research Institute, Ottawa, Canada
2.
School of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Ottawa, Canada
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (2): 199-202
Data publikacji online: 2020/09/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Nowy koronawirus (COVID-19), ze względu na złożoną i unikalną patofizjologię, stanowi zagrożenie dla zdrowia na świecie i ma duży wpływ na zdrowie i dobrostan społeczny ludności. Jeden z najbardziej zauważalnych jego efektów to gwałtowny wzrost sprzedaży napojów alkoholowych. Zwiększona konsumpcja alkoholu jest silnie związana z osłabieniem układu odpornościowego i ryzykiem infekcji płuc. Nadmierne picie alkoholu w celu radzenia sobie ze stresem i trudnościami wynikającymi z życia w pandemii może dodatkowo zwiększać związaną z COVID-19 podatność na choroby i śmiertelność, a przynajmniej opóźniać powrót do zdrowia. Dlatego też środkom zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa, takim jak dystans fizyczny, powinny towarzyszyć środki ograniczające sprzedaż i spożycie alkoholu. Trzeba zapobiegać nadmiernej konsumpcji oraz minimalizować ryzyko popandemicznego wzrostu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu i towarzyszących im problemów ze zdrowiem psychicznym. W tym celu publiczna służba zdrowia powinna zwracać szczególną uwagę na czynniki leżące u podstaw tych problemów i przeciwdziałać im przez podejmowanie działań opartych na dowodach naukowych.

The novel coronavirus (COVID-19), with its complex and unique pathophysiology, is an emerging threat for global health and is affecting the health and social wellbeing of the population in unprecedented ways, one of the most noticeable of which is skyrocketing sales of alcoholic beverages. Increased alcohol drinking is strongly correlated with weak immune system and heightened risk of pulmonary infections. Increased level of drinking to cope with the stress resulting from disruption in daily living can further increase the susceptibility to COVID-19 related morbidity and mortality, and delay recovery. Countermeasures against controlling the virus, such as physical distancing, should therefore be accompanied by those on limiting sales and consumption of alcohol as well. In order to prevent the risk of overconsumption during the pandemic, and minimise the risk for post-pandemic increase in alcohol use disorders and associated mental health issues, public health services and programmes should pay special attention to the underlying factors and take evidence-based measures to address them.
słowa kluczowe:

konsumpcja alkoholu, COVID-19, stres psychospołeczny

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.