eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poczucie koherencji a otrzymywane wsparcie wśród niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy chronionej

Krystyna Kurowska
,
Iwona Szumacher

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Poczucie koherencji (SOC) jest pojęciem wyjaśniającym związek wsparcia ze zdrowiem.
Cel pracy. Celem pracy było określenie związku między poziomem poczucia koherencji a otrzymywanym wsparciem społecznym u osób
niepełnosprawnych.

Materiał i metody. Badaniem objęto 69 osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Poczucie koherencji
oceniono za pomocą kwestionariusza Antonovsky’ego (SOC-29), a pomiar wsparcia społecznego skalą Kmiecik-Baran.

Wyniki. Osoby niepełnosprawne nie różniły się pod względem poziomu SOC w zależności od schorzenia czy przyczyny niepełnosprawności.
Różnice pojawiają się w odniesieniu do otrzymywanego wsparcia oraz między zakresem niepełnosprawności a poczuciem sensowności
i zaradności.

Wnioski. Wysokie poczucie sensowności pozwala na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 92–98

Introduction. The level of the sense of coherence (SOC) is an element which explains the relationship between support and health.

Aim of the study. The aim of the study was to find the relationship between the SOC of the disabled and the social support they receive.

Material and methods. The study included 69 disabled people working in companies employing the disabled. The SOC level was assessed
using Antonovsky SOC-29 questionnaire and social support was measured using Kmiecik-Baran scale.

Results. The SOC level is more or less the same in the disabled, independently of the cause of disability. There are differences in the intensity
of social support and between the extend of disability and meaningfulness and manageability.

Conclusions. Higher meaningfulness enables the disabled to derive greater pleasure from everyday life.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 92–98
słowa kluczowe:

poczucie koherencji (SOC); wsparcie społeczne; niepełnosprawność

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe