eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Podsumowanie pracy Zespołu do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej (sierpień 2011 r. – czerwiec 2012 r.)

Aleksandra Ciałkowska-Rysz
,
Tomasz Dzierżanowski
,
Jacek Łuczak
,
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
,
Małgorzata Krajnik
,
Anna Orońska
,
Artur Pakosz
,
Wiesława Pokropska
,
Jadwiga Pyszkowska
,
Andrzej Stachowiak
,
Krystyna de Walden-Gałuszko

Medycyna Paliatywna 2014; 6(4): 177–189
Data publikacji online: 2015/03/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zarządzeniem Ministra Zdrowia w 2011 r. został powołany Zespół do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zadaniem Zespołu było opracowanie propozycji zmian w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce, w szczególności zaś rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz poprawy jej jakości i stanu zasobów. Ważnymi propozycjami przedstawionymi przez Zespół są wprowadzenie do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej finansowanych ze środków publicznych ośrodka opieki dziennej oraz rozszerzenie listy upoważnionych do objęcia opieką o pacjentów z niewydolnością nerek zdyskwalifikowanych z dializoterapii oraz pacjentów z silnym i bardzo silnym bólem przewlekłym w przebiegu chorób przewlekłych postępujących. Spośród wielu rekomendacji nowatorską propozycją jest zmiana organizacji i sposobu finansowania poradni medycyny paliatywnej i przekształcenie jej w poradnię medycyny paliatywnej i leczenia wspomagającego. Dokumentami, które powinny być upowszechnione, są karty kwalifikacji do objęcia opieką paliatywną dla dorosłych i dzieci. Zespół postulował także zwiększenie nakładów na opieką paliatywną.

In 2011, the Minister of Health set up the Expert Task Force on Palliative and Hospice Care (PHC). The aim of the Task Force was to propose changes in PHC in Poland, especially solutions regarding the structure and organization of PHC, and solutions to improve its quality and resources. Important proposals presented by the Task Force are to include daily care centers as guaranteed palliative and hospice services financed from public sources and to add the following to the list of patients eligible to PHC: patients disqualified from dialysotherapy and patients with strong and very strong chronic pain accompanying chronic progressive diseases. What is innovative among the recommendations is to change the organization and financing method of palliative out-patient clinics and transform them into palliative and supportive care out-patient clinics. Documents that should be widespread are cards of qualification for palliative care for children and adults. The Task Force also called for increasing expenditure for palliative care.
słowa kluczowe:

opieka paliatywna, organizacja, system opieki zdrowotnej

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe