eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Postawy kobiet makroregionu lubelskiego wobec profilaktyki nowotworu piersi

Anna Pacian
,
Teresa B. Kulik
,
Monika Kaczoruk
,
Karolina Kłodzińska

Medycyna Paliatywna 2016; 8(1): 17-23
Data publikacji online: 2016/04/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp i cel pracy: Najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet jest rak piersi. Stanowi on ok. 23% wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i ok. 14% zgonów z tego powodu. Pomimo dużego postępu w działaniach z zakresu diagnostyki i leczenia, nowotwór piersi jest ogromnym wyzwaniem i wciąż uchodzi za duży problem zarówno społeczny, jak i medyczny. Celem pracy była ocena wiedzy i postaw kobiet z makroregionu lubelskiego w zakresie profilaktyki nowotworu piersi.

Materiał i metody: Badaniami objęto 100 losowo wybranych kobiet w wieku pomiędzy 25 a 60 rokiem życia. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Pierwsza część kwestionariusza ankiety zawierała pytania o wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, rodzaj pracy i sytuacji finansowej kobiet. Druga część koncentrowała się na wiedzy na temat czynników ryzyka, profilaktyki i objawów raka piersi. Badania trwały od marca do maja 2014 r. Wyniki badań poddano analizie statystycznej.

Wyniki: Podstawowe źródła wiedzy na temat profilaktyki raka piersi dla badanych kobiet pochodzą z Internetu (56%) i telewizji (53%). Większość respondentów (74%) zna podstawowe badania profilaktyczne mające na celu wykrycie nowotworu piersi. Jednak tylko połowa badanych kobiet regularnie się im poddaje.

Wnioski: Ogólna wiedza kobiet w zakresie profilaktyki nowotworu piersi jest na dobrym poziomie. Niestety, postawy zdrowotne kobiet nie są odpowiednio ukształtowane, ponieważ wiedza kobiet nie znajduje odzwierciedlenia w częstości przeprowadzania badań profilaktycznych. Dlatego ważne jest, aby stale podnosić świadomość kobiet poprzez edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia. Takie działania powinny być priorytetem w opiece zdrowotnej.

Introduction: The most frequent malignant neoplasm in women is breast cancer. The objective of the paper is to evaluate knowledge and attitudes of women from the Lublin macroregion concerning breast cancer prevention.

Material and methods: The research method was a diagnostic survey. The survey questionnaire was prepared by the authors for the purposes of the study, as a research tool. The first part of the questionnaire included questions about age, place of residence, marital status, education, type of work, and financial situation of the women. The second part of the survey was focused on knowledge about prevention risk factors and symptoms of breast cancer. The research covered 100 women living in the Lublin province, selected randomly. The research lasted from March to May 2014.

Results: The primary sources of knowledge about breast cancer prevention for the surveyed women are internet (56%) and television (53%). The majority of the respondents (74%) know the basic prevention tests aimed at detection of breast cancer. However, only a half of the surveyed women regularly undergo cancer prevention tests.

Conclusions: The general knowledge of women concerning breast cancer prevention is good. Moreover, they are able to indicate main risk factors and symptoms of breast cancer. Unfortunately, health attitudes of women are not properly shaped, because women’s knowledge is not reflected in the frequency of conducting preventive screening tests. Hence, it is crucial to constantly raise awareness of women through health education and promotion of a healthy lifestyle. Such actions should be a priority in health care.
słowa kluczowe:

nowotwór piersi, poziom wiedzy, postawy zdrowotne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe