eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2015
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Postępowanie pielęgniarskie i rehabilitacyjne u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym – opis przypadku

Renata Sinkiewicz-Jaskólska
,
Filip Jaskólski
,
Justyna Grada
,
Karolina Czechowska
,
Jolanta Dejewska
,
Wojciech Hagner

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 1: 12–16
Data publikacji online: 2015/03/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Następstwa uszkodzenia rdzenia kręgowego powodują zmianę dotychczasowego stylu życia, prowadzą do zmiany systemu wartości, zmuszają do szukania innych sposobów samorealizacji w nowej rzeczywistości. Podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych jest jednym z podstawowych celów rehabilitacji oraz opieki pielęgniarskiej. Wczesna i kompleksowa rehabilitacja realizowana przez cały zespół terapeutyczny znacznie łagodzi następstwa niepełnosprawności osób po urazach rdzenia kręgowego. Pielęgniarka odgrywa istotną rolę w ułatwianiu oraz przyspieszaniu procesu rehabilitacji i w adaptacji do życia w zmienionej sytuacji.

The after-effects of damage of the spinal cord change the existing lifestyle, lead to a change to the system of values and force the patient to look for new ways of self-actualization in a different reality. One of basic aims of rehabilitation and nursing care is to elevate the quality of handicapped persons’ life. Early and comprehensive rehabilitation after spinal cord injuries by the whole therapeutic team considerably softens after-effects of persons’ handicap. The nurse plays an important role in facilitating and accelerating the process of rehabilitation, as well as in adaptation to life in the altered situation.
słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, rehabilitacja, uraz rdzenia kręgowego, problemy pielęgnacyjne

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.