eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Powikłania skórne stomii jelitowej

Katarzyna Gaćkowska
1
,
Piotr Paluszkiewicz
2

1.
Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2.
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 1: 1-7
Data publikacji online: 2021/05/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Stomie jelitowe wykonuje się najczęściej podczas operacji w leczeniu raka jelita grubego. Prawidłowa technika operacyjna oraz umiejscowienie przetoki we właściwej lokalizacji anatomicznej zwiększają prawdopodobieństwo poprawy jakości życia. Problemem jednak jest pojawienie się okołostomijnych powikłań skórnych. Wyróżnia się komplikacje wywołane przyczynami mechanicznymi, chemicznymi, alergicznymi, zakaźnymi i genetycznymi. Dolegliwości skórne w obrębie przetoki jelitowej determinują konieczność niezwłocznego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego schematu leczenia choroby podstawowej. Szczególnie ważne są właściwy i niestandardowy dobór sprzętu stomijnego oraz kontrolowana pielęgnacja i samoobsługa stomii.

W artykule przedstawiono w sposób kompleksowy obserwowane schorzenia i zmiany skórne wokół stomii jelitowej. Na podstawie przeglądu aktualnej literatury zaprezentowano klasyfikację przypadków klinicznych oraz leczenie, pielęgnację i profilaktykę.

The creation of an intestinal stoma remains an integral part of many surgical procedures, performed mainly in colorectal cancer treatment. The appropriate surgical technique and the placing of a stoma in the correct anatomical area increase the chance of therapeutic effects and good quality of life. However, the occurrence of skin lesions around the stoma is relatively frequent. Such lesions can occur for mechanical, chemical, allergic, infectious, or genetic reasons. They require immediate diagnosis and implementation of an appropriate treatment plan of the underlying disease. It is particularly important to select appropriate and non-standard stoma devices and to take controlled care and self-care over a stoma.

The article provides a comprehensive description of the observed diseases and skin lesions around an intestinal stoma included in clinical classification and presentation. Based on the review of contemporary literature, the presented solutions concerning treatment, care, and prevention of such problems.
słowa kluczowe:

dermatologia, stomia jelitowa, zmiany skórne wokół stomii

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.