eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poziom wiedzy pielęgniarek w zakresie dostępu naczyniowego typu port dożylny

Katarzyna Kwiecień-Jaguś
1
,
Renata Piotrkowska
1
,
Ewa Kasprzycka
2
,
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
1
,
Piotr Jarzynkowski
3

1.
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
2.
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii , 7. Szpital Marynarki Wojennej, Gdańsk, Polska
3.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 2: 87–93
Data publikacji online: 2021/07/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek i pielęgniarzy w zakresie stosowania oraz pielęgnacji dostępu naczyniowego typu port dożylny. Zastosowanie systemow implantowanych typu port dożylny jest coraz powszechniejsze, dzięki czemu możliwe jest wdrażanie nowoczesnych metod terapii, a także poprawa komfortu życia pacjentow, ktorzy należą do grupy chorych leczonych przewlekle.

Materiał i metody
Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a techniką ankieta z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza opracowanego na podstawie procedury obsługi zaimplantowanego portu dożylnego rekomendowanej przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. Osoby, ktore wzięły udział w badaniu wyraziły świadomą i dobrowolną zgodę na uczestnictwo w prowadzonym projekcie. Badanie przeprowadzono wśrod pielęgniarek oraz pielęgniarzy. Kwestionariusz ankiety udostępniono w wersji online na stronach i forach pielęgniarskich. Badanie realizowano od grudnia 2018 r. do marca 2019 r.

Wyniki
Analiza statystyczna wykazała związek pomiędzy wiekiem badanych (H(3) = 8,23; p < 0,05), wykształceniem (H(2) = 4,83; p = 0,056) oraz stażem pracy (H(3) = 9,79; p < 0,05) a poziomem wiedzy w zakresie dostępu naczyniowego typu port dożylny.

Wnioski
Istotnie wyższy poziom wiedzy prezentowały pielęgniarki z wyższym wykształceniem oraz dłuższym stażem pracy w zawodzie oraz te, ktore ukończyły kształcenie podyplomowe. Najwyższy poziom wiedzy w zakresie portow dożylnych miały osoby w przedziale wiekowym 26–30 lat.Introduction
The subcutaneous implantable port is a system that provides constant access to the venous vessels for long-term oncological patients and patients with chronic diseases. The use of implanted systems such as the intravenous port is systematically increasing, this allows the implementation of modern therapy methods as well as improving the quality of life of patients who belong to the group of chronically treated patients. The study aimed to analyse the level of knowledge among nursing personnel in the field of the subcutaneous port system.

Material and methods
Respondents were guaranteed full anonymity. The research was dedicated to the nursing personnel. The questionnaire was distributed via the Internet. The project was performed between 2018 and March 2019. The research method was a diagnostic survey. A questionnaire technique was used, prepared based on the Instructions and Recommendation of the Polish Society of Oncological Nurses in the field of the subcutaneous ports. The participants were informed about the aim and the assumptions of the study.

Results
Statistical analysis showed the relationship between the age of the respondents (H (3) = 8.23; p < 0.05), their education (H (2) = 4.83; p = 0.056) and seniority (H (3) = 9, 79; p < 0.05), and the nurses’ knowledge of vascular access of the intravenous port type.

Conclusions
The research showed that nurses’ educational level, postgraduate courses, and professional work experience had an impact on the level of knowledge about the subcutaneous port system. Nurses aged 26–30 years had the highest level of knowledge compared to the other age groups. Key words: the implantable subcutaneous, knowledge, nurses.

słowa kluczowe:

port dożylny, poziom wiedzy, pielęgniarki

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.