ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Praca zmianowa – jak radzą sobie pacjenci, a co robić powinni?

Ewa Poradowska
,
Katarzyna Szaulińska
,
Aleksandra Wierzbicka
,
Adam Wichniak

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (2): 109-119
Data publikacji online: 2017/08/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Zaburzenia snu związane z pracą zmianową (shift work disorder – SWD) powodowane są rozbieżnością pomiędzy zewnętrznymi wymaganiami dotyczącymi pór snu i czuwania w ciągu doby a preferowaną porą snu, wynikającą z funkcjonowania zegara biologicznego. Objawiają się m.in. nadmierną sennością w godzinach pracy, zaburzeniami snu, pogorszeniem funkcjonowania oraz licznymi negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Opis przypadku: Leczenie SWD polega na zastosowaniu interwencji behawioralnych w celu promowania aktywności w godzinach pracy, poprawy jakości snu i dostosowania endogennego rytmu snu i czuwania do harmonogramu pracy zmianowej. Leczenie farmakologiczne SWD polega na stosowaniu melatoniny lub leków melatoninergicznych.

Komentarz: Celem artykułu jest przedstawienie wpływu pracy w trybie zmianowym na zdrowie i codzienne funkcjonowanie, a także omówienie metod leczenia.

Purpose: Shift work disorders (SWD) are caused by the divergence between external requirements concerning sleep-wake cycles during the day and the preferred time of sleep arising from our biological clock. Their symptoms include excessive sleepiness during working hours as well as sleep disorders, deterioration of functioning and numerous adverse health consequences.

Case description: Shift work disorders treatment involves the implementation of behavioural interventions in order to promote activity during working hours, improve sleep quality and adapt the endogenous sleep-wake rhythm to a shift work schedule. The pharmacological treatment of SWD involves the use of melatonin or melatoninergic drugs.

Comment: The purpose of this article is to present the impact of shift work on health and daily functioning as well as to discuss the treatment methods.
słowa kluczowe:

praca zmianowa, zaburzenia rytmu okołodobowego snu i czuwania, nadmierna senność, melatonina

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe