eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
4/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Prawo do intymności małoletniego pacjenta w praktyce endokrynologa dziecięcego

Rafał Kubiak
1

1.
Department of Criminal Law, University of Lodz, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (4): 216-233
Data publikacji online: 2019/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Współcześnie mocno się akcentuje podmiotowość każdego człowieka i poszanowanie jego praw, w szczególności do godności osobistej i prywatności. Z tej ostatniej wyprowadza się prawo do ochrony intymności. Wartość ta jest zabezpieczona licznymi przepisami w polskim prawie, z Konstytucją RP na czele. Ochrona intymności jest szczególnie ważna w przypadku osób, które ze względu na swój stan lub wiek nie mogą samodzielnie dostatecznie uchronić się przed jej naruszeniem. Problem ten potęguje się w sytuacji osób chorych, które przebywając w placówkach medycznych, muszą poddać się ich reżimowi i są poważnie narażone na wkroczenie w sferę ich intymności. Wzmożonej ochronie w tym zakresie podlegają pacjenci małoletni. W artykule omówiono źródła prawa do intymności, krajowe i zagraniczne, oraz wskazano obszary, w których może dojść do jej pogwałcenia. Naruszenia te mogą przybrać postać intelektualną i fizyczną. W tym pierwszym aspekcie wkroczenie w sferę intymności może polegać na wyjawieniu danych objętych tajemnicą medyczną. W opracowaniu objaśniono więc, jaki jest zakres przedmiotowy dyskrecji medycznej oraz jakie dyspensy (wyjątki) od jej przestrzegania mają główne zastosowanie wobec pacjentów małoletnich. Z kolei naruszenie intymności w sposób fizyczny polega m.in. na udziale osób postronnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W artykule przedstawiono zatem regulację dozwalającą na taką asystę pracowników medycznych, osób bliskich i innych osób oraz studentów.

Nowadays, the subjectivity of each person and respect for their rights, especially the right to privacy and personal dignity, are strongly emphasized. The right to intimacy is derived from the former. This right is guaranteed by numerous laws, including the Constitution of the Republic of Poland. The protection of the right to intimacy is particularly important in the case of people who, due to their capacity or age, cannot effectively protect themselves against its violation. This problem is exacerbated in case of patients who, while in medical facilities, must submit to their regime and are hence seriously exposed to the possibility of encroachment on their intimacy. The protection of minor patients is increased in this respect. This paper discusses the sources of the right to intimacy, both domestic and international, and indicates the areas where it may be violated. The violations of the right to intimacy may take psychological and physical forms. In the former aspect, the encroachment on intimacy may include disclosure of sensitive data protected by medical confidentiality. This paper explains the subject matter of medical confidentiality and what exceptions apply to minors. In turn, the encroachment on intimacy in the physical form includes, among others, the involvement of bystanders during providing health services. This paper presents regulations permitting such assistance of medical workers, relatives, and other persons, as well as students.
słowa kluczowe:

prawa pacjenta, prywatność, intymność, tajemnica medyczna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe