eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2007
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Problemy w świadczeniu opieki pielęgniarskiej nad ciężko chorym pacjentem na oddziale chirurgii w opinii pielęgniarek oddziałów chirurgicznych

Wojciech Kapała
,
Paweł Rucki

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 4: 139–145
Data publikacji online: 2007/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy było przedstawienie problemów dostrzeganych przez pielęgniarki w świadczeniu opieki pielęgniarskiej nad ciężko chorym pacjentem i wykazanie, czy pielęgniarki – ich zdaniem – mają wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia kompleksowej i profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad ciężko chorym.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w lutym i marcu 2007 r. wśród pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach chirurgii. Badaniami objęto 138 osób (132 kobiety i 6 mężczyzn). W grupie badanej były pielęgniarki odcinkowe (71,7%), koordynujące (22,5%) i oddziałowe (5,8%). Badanie przeprowadzono przy użyciu ankiety własnego autorstwa, która składała się z 10 pytań (pytania otwarte i zamknięte) oraz metryczki.
Wyniki: Prawie wszystkie pielęgniarki oddziałów chirurgii sprawują opiekę pielęgniarską nad ciężko chorym pacjentem, którego identyfikują najczęściej jako pacjenta leżącego, wymagającego stałej opieki, obserwacji i obecności pielęgniarki oraz jako chorego w stanie zagrożenia życia, wymagającego intensywnego nadzoru i monitorowania. Większość pielęgniarek oddziałów jest zdania, że ich wiedza i doświadczenie zawodowe są wystarczające do prowadzenia profesjonalnej i kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad takim pacjentem. Jednak tyle samo pielęgniarek miewa określone pytania i wątpliwości dotyczące opieki nad ciężko chorym.
Wnioski: Należałoby zweryfikować wiedzę pielęgniarek i pielęgniarzy oddziałów chirurgii, aby ocenić rzeczywisty stopień ich przygotowania do opieki nad pacjentem w stanie ciężkim, a także zdefiniować, czym dla nich jest profesjonalna literatura zawodowa oraz poprawić relacje pielęgniarka-lekarz, gdyż zdecydowana większość pielęgniarek i pielęgniarzy z oddziałów chirurgii rozwiewa swoje wątpliwości dotyczące pielęgnowania pacjenta w stanie ciężkim podczas rozmowy z lekarzem.
Słowa kluczowe: ciężko chory pacjent, opieka pielęgniarska, problemy zawodowe, chirurgia.

The aims of the research are to find out what kind of problems the nurses noticed in nursing care of seriously ill patients and if the nurses (in their opinion) have theoretical and practical skills essential to take holistic and professional care of a seriously ill patient.
Material and methods: In the period from February to March 2007, 138 nurses from surgery wards (132 females and 6 males) were given a questionnaire designed by the authors, consisting of 15 questions about working in surgery, age, gender and education level. The studied group consisted of: staff nurses (71.7%), charge nurses (22.5%) and ward nurses (5.8%).
Results: Almost all nurses from surgery wards take care of seriously ill patients identified most often as bed-ridden patients, demanding care giving, observation and presence of a nurse and also as a patients in critical condition who demands intensive care. Most nurses from surgery answer that they have enough theoretical and practical skills to take professional and holistic care of a seriously ill patients, however, the same number of nurses have questions and doubts about care of this kind of patients.
Conclusions: It is necessary to verify the knowledge acquired by nurses from surgery wards, to assess the real level of their preparation for the care of a seriously ill patient, what the nurses mean by professional literature and improve relations between nurses and surgeons, because most nurses from surgery clear up their doubts about the care of seriously ill patients during conversation with a surgeon.
słowa kluczowe:

ciężko chory pacjent, opieka pielęgniarska, problemy zawodowe, chirurgia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe